Kommunen utreder en rivning av delar av Postgången i Jakobsberg. Foto: Mikael Andersson

Postgången kan rivas för att öka tryggheten

I planerna för ett nytt Jakobsbergs centrum är kanske frågan om ett nytt kommunhus den tyngsta. Men för att öka tryggheten har man även tittat på om Postgången ska rivas – till förmån för en större torgyta.

  • Publicerad 13:21, 14 dec 2021

Många upplever det som en otrygg miljö

Det finns en hel del planer för Jakobsbergs centrum, men mycket är än så länge oklart. Det handlar framförallt om ett nytt kommunhus ska byggas eller inte.

Innan sommaren släpptes en delrapport som presenterade en rad olika alternativ på hur ett nytt kommunhus skulle kunna se ut i Jakobsberg. Politikerna bestämde att förslagen behövde analyseras vidare.

Men oaktat om det blir något nytt kommunhus eller inte så måste känslan av trygghet öka i centrum. Nu har fullmäktige beslutat att Järfällahus ska utreda en rivning av delar av låghusen vid Postgången.

– Många upplever det som en otrygg miljö, och ett led i utvecklingen av centrum skulle kunna vara att riva vissa av låghusdelarna vid Posthuset, säger Sara Hernäng, projektledare och fastighetsstrateg på kommunen.

Vinden kan ställa till det

Det är alltså det hus där kommunens trygghetskontor och en kiosk i dag ligger. Även glastaket skulle då vara aktuellt för rivning. Hela syftet med centrumutvecklingen är att skapa tydligare stråk i centrum och skapa bättre så kallade siktlinjer.

Om husen rivs skapas en ny yta för torghandel vilket också skulle behövas om kommunhuset byggs ut mot Riddartorget, som är ett av förslagen.

– Det vi då behöver titta närmare på är vinden. Det kan nämligen uppstå jobbiga vindar vid höga hus och det vill vi inte ska ske. Det ska vara en trevlig plats att vistas på. Vindfrågan är en av flera frågor vi behöver gå till botten med, säger Sara Hernäng.

Planerna för Jakobsbergs centrum

I november 2019 beslöt kommunstyrelsen att göra en ny detaljplan för Jakobsbergs centrum, inklusive ett medborgar- och kommunhus. Detta då det nuvarandre kommunhuset är i dåligt skick.

Innan sommaren 2021 kom de två fastighetsägarena Järfälllahus och Citycon med två förslag på hur det skulle kunna se ut.

Kommunstyrelsen beslöt att gå vidare med Järfällahus förslag och en fördjupad analys ska vara klar senast i november 2022. De ska även utreda Posthuset, Borgen och Kvarnhusets framtid när de verksamheterna flyttar in i det tilltänkta kommunhuset.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre