Få kan ha undgått att fysisk aktivitet ökar välbefinnandet, minskar ångest och lindrar depression. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vuxna är att man ska röra sig "i måttlig intensitet" minst 150 minuter per vecka. Men spelar det någon roll om man gör det ensam eller i grupp?

Egentligen inte, för den fysiska effektens skull. Däremot visar sammanställning av forskning att gågrupper är effektivt för att förbättra hälsan.

– Att göra saker tillsammans, till exempel cykla, springa eller gå, gör att följsamheten ökar. Det är helt enkelt större chans att det blir av, vilket är det viktiga med träning. Man får lite tryck på sig, men kroppen fattar egentligen inte om man tränar själv eller med andra, säger Daniel Berglind, forskare på Karolinska institutets institution för folkhälsovetenskap.

Bra att vara utomhus

Just löpar- och gågrupper är ofta aktiva utomhus, vilket har ytterligare positiva bieffekter.

– Utomhusmiljön i sig gör att folk mår bättre, man får nya intryck, andas frisk luft. Bara att vara ute har till exempel visat sig kunna ha blodtryckssänkande effekter, säger Daniel Berglind.

Hans huvudbudskap är dock att all typ av träning är positivt för fysisk och mental hälsa.

– Men gruppträning kan vara ett sätt att få folk att faktiskt träna, vilket innebär gemenskap och hälsa i en smäll.