Port 73 har bytt ägare igen. Nu är det Niam som har tagit över efter CBRE investment management, som i sin tur förvärvade Port 73 från Atrium Ljungberg år 2017.

"Port 73 är en mycket stark handelsplats med långsiktig potential. Vi förvärvar bara fastigheter som vi tror att vi kan förbättra och utveckla ytterligare. Förhoppningsvis kommer både hyresgäster och besökare på sikt se positiva effekter av ägarbytet", skriver Erik Rydström, fondförvaltare på Niam, i en kommentar till Mitt i Haninge.

Äger Haninge centrum

Men på vilket sätt som besökarna kommer att märka av att det är nya ägare är för tidigt att säga, och det kommer också att dröja innan några större förändringar sker.

"Det är svårt att vara mer specifik, vid ett sådant här förvärv handlar det först och främst om att vi börjar med att ägna tid åt att lära känna våra hyresgäster, de som driver butikerna och få ett bra samarbete med dem. Rent generellt brukar det ta ett tag för oss som nya ägare att sätta sig in hur fastigheten fungerar och se vad det finns för möjligheter och utvecklingspotential", skriver Erik Rydström.

Niam äger sedan två år tillbaka också stora delar av Haninge centrum.

Vad innebär det för handeln i Handen? 

"Vi ser synergieffekter i både förvaltningen och utvecklingen av handelsplatserna. Målet och vår förhoppning är att handeln både i Haninge centrum och i Port 73 kommer att gynnas av att det är en och samma ägare till bägge anläggningarna", skriver Erik Rydström.