Staden ska ta fram ett nytt förslag för att göra det bättre för gående och cyklister längs Årstaviken. Foto: Sacharias Källdén

Populära stråket längs Årstaviken ska göras om

Breddning, underlagsfix och kanske cykelbana i tunnel eller flytande bryggor. Nu hoppas staden fixa gång- och cykelstråket längs Årstaviken en gång för alla.

  • Publicerad 07:30, 9 feb 2021

Utsikten är en stor njutning. Men att ta sig fram längs Årstaviken på Södermalmssidan är inte alltid lika lustfyllt – oavsett om du är fotgängare eller cyklist. För varken gående eller cyklister är nöjda med dagens lösning och genom åren har otaliga förslag och krav på bättringar lagts fram.

Stadens nya plan för problemfyllt strandstråk vid Årstaviken

Men någon lösning har inte presenterats då man varken inom stadens delar eller politiken har varit överens om vilken väg framåt man ska gå – eller cykla. Senast i november 2019 bordlades ärendet i trafiknämnden.

Men nu så. Nu är man i alla fall överens inom de grönblå om vilka vägar framåt som ska utredas vidare, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Tanken är att vissa delsträckor ska breddas, beläggningen ska fixas, det ska bli fler ”platser för vila och vistelse” alltså typ bänkar, och även tydligare separering.

Men den knivigaste, och smalaste, delen är grusstråket mellan båtklubbarna. Där pekar nu majoriteten ut två förslag som ska utredas.

✓ Att använda tunneln genom Eriksdalsberget som cykelbana.

✓ Att anlägga en flytande gångbro längs hela eller delar av sträckan mellan Årstalundens båtklubb och Hammarby fabriksväg, något bland annat Centerpartiet tidigare föreslagit.

Stockholm Low Line kan stå klar nästa sommar

Att leda om cykeltrafiken via Ringvägen har dömts ut som en lösning för trängseln vid Årstaviken av trafikkontoret då få skulle välja den vägen istället. Även tunneln har utretts, och förkastats, tidigare av trafikkontoret framförallt att Försvarsmakten som nobbade idén på grund av tågspåren i tunneln skulle vara tillgängliga. Men enligt Helldén har nu de släppt lite på det kravet.

Men trafikkontoret uppger ändå att lösningen är en omväg, dyrt och otryggt. Varför vill ni ändå utreda det på nytt?

– Därför att vi tror att om man gör det på ett snyggt och tryggt sätt så skulle det i sig kunna vara attraktivt att cykla där, det skulle kunna vara en upplevelse i sig att cykla där. Det finns en liknande tunnel genom Brunkebergsåsen och den verkar fungera bra.

Vill förbjuda cyklister längs Årstaviken

En flytande gångbro står det, det betyder att cyklisterna ska använda sig av dagens yta då?

– Det har vi inte bestämt utan det får utredarna se vad som är lämpligast. Det är kanske bättre med gående i den befintliga miljön med kolonistugorna och dra ut cyklisterna i vattnet. Det viktiga är att det går att göra smäckert, utan att påverka stranden och den känsliga naturmiljön.

Ett av alternativen ovan är tänkt att genomföras för att lösa trafikkonflikterna på sträckan. Vilket det blir ska nu utredas under året. Även hur mycket kalaset kan kosta.

Så när hoppas du att både gående och cyklister har en bättre lösning än idag?`

- Igår… Den mest känsliga sträckan kommer ta längst tid, men jag hoppas att trafikkontoret kan återkomma relativt raskt, det behövs. Men övriga saker kan man sätta igång med att rusta tidigare.