För parkbesökare. Framöver kanske barn och vuxna kan låna toalett i Dalenparken. Foto: Pia Bispo

Populära parker kan få besökstoalett

Snart måste du kanske inte gå hem för att gå på toa längre. Flera av stadsdelens populära parker i Enskede/Årsta/Vantör kan nämligen få offentliga toaletter framöver.

  • Publicerad 01:15, 5 okt 2021

Detta efter ett medborgarförlag där en invånare önskat ett utegym och en toalett i Dalenparken i Enskede.

Utegymmet ber stadsdelen att få återkomma om, då det pågår en diskussion om hur parken ska utvecklas med invånare och föreningar.

Däremot konstaterar stadsdelsförvaltningen redan nu att det behövs flyttbara toaletter i populära parker som saknar det i stadsdelen. Vilka parker som får en toalett beslutas senare i höst.