Sofia Lehndorf tillbringade mycket tid på idrottsplatsen under sin uppväxt, nu åker hon skridskor här med sina barn Nova, 8 år, och Kevin, 5 år. "Jag tycker att det är tråkigt om idrottsplatsen försvinner. Här samlas både barn och vuxna." Foto: Jesper Kjellsson

Populär idrottsplats ska rivas

En välbesökt idrottsplats i Lillgården i Tungelsta ska byggas bort och bli bostäder. Grannarna kämpar nu för att kommunen ska tänka om.

  • Publicerad 08:17, 12 feb 2021

Det är för jävligt helt enkelt.

Nu under vintern används isbanan på idrottsplatsen på Lillgårdsvägen i Tungelsta flitigt av skridskoåkare, och det är ideella krafter som ser till att det finns is att åka på.

– Det var så mycket folk här i helgen och åkte skridskor, så jag fick vända om och komma tillbaka senare på kvällen i stället, säger Robert Lopatic, som bor granne med idrottsplatsen.

I årtionden har den varit en populär samlingspunkt för närboende som lockats till spontanidrott.

Även på sommaren används grusplanen till bland annat fotboll och brännboll.

Men nu ska idrottsplatsen bort, för här vill kommunen bygga LSS-bostäder.

Inte tänkt som idrottsplats

Att det ska byggas just på den marken beror enligt Göran Svensson (S), kommunalråd med ansvar för lokalförsörjningsfrågor, på att kommunen inte har någon annan mark i Tungelsta att bygga på där det finns en detaljplan som godkänner den här typen av byggnad.

– Det går inte att få fram en annan plats i närtid. Att få till en ny detaljplan skulle ta flera år och behovet för de här bostäderna finns tidigare än så, säger han.

Han menar att ytan ändå inte är tänkt att vara en idrottsplats, utan att den har kommit att bli det i väntan på att den ska användas för andra ändamål. Han säger att kommunen tittar på om det finns andra platser att spola is på, men att man ännu inte har hittat ett alternativ.

– Det är värdefullt att värna de ideella krafter som tar hand om isbanan, säger han.

Är emot rivningen. Ingrid Eriksson Hertogs, Robert Lopatic och Britten Askestad är tre av många boende i området som är emot rivningen av idrottsplatsen i Lillgården. Nu vill de dra igång en namninsamling om kommunen inte lyssnar på deras protester. Foto: Jesper Kjellsson

Grannarna protesterar

Men många av de boende i området är emot planerna att bygga bort idrottsplatsen. De tycker att det är bakvänt att idrottsplatser försvinner i ett så expansivt område. Det har byggs många nya bostäder i Lillgården de senaste åren och nyligen vann en detaljplan med ytterligare 450 nya bostäder laga kraft.

När Mitt i besöker isbanan har ett 15-tal grannar som är emot rivningen samlats. De är noga med att poängtera att de inte är emot att det byggs ett LSS-boende i området, utan just valet av plats.

– Just nu byggs det jättemycket nytt i Lillgården och så ska de ta bort den lilla ytan vi har för spontanidrott. Det känns som att det är väldigt dåligt planering. Jag hoppas verkligen att man tänker om, säger Ingrid Eriksson Hertogs som bor i området.

– Man borde väl snarare värna barn och unga, och de aktiviteter som finns. Jag tycker att det är för jävligt helt enkelt, fyller Robert Lopatic i.

Bygglovsansökan på gång

Det kommunala fastighetsbolaget Tornberget räknar med att lämna in en bygglovsansökan för LSS-boendet i dagarna.

Perti Salonen (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden vill inte kommentera ärendet innan bygglovsansökan har nått stadsbyggnadsnämnden.

Gruppboende

På idrottsplatsen planerar Haninge kommun att bygga LSS-bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Det ska bli två gruppbostäder med sex lägenheter i varje. Planen är att de ska stå klara senast 2023.