Kandidater för politiska partier tenderar att vara varken insatta i eller intresserade av kyrkan, tycker Anders Wengelin från Brobyggarna/POSK. Foto: Claudio Britos

Politiska partier får kritik för deltagande i kyrkovalet

I kyrkovalet 2017 blev Brobyggarna störst i Bromma församling. I år deltar de under namnet POSK och kritiserar de partipolitiska konkurrenterna för att vara kyrkligt oengagerade.

  • Publicerad 16:54, 14 sep 2021

Anders Wengelin har varit med i Brobyggarna sedan föreningen bildades för 20 år sedan. Då slöt centerpartister, folkpartister och kristdemokrater i Bromma sig samman för att koppla bort partipolitiken från kyrkovalet.

Detta var i sin tur en följd av att Svenska kyrkan och staten vid millenieskiftet gick skilda vägar, efter att sedan Gustav Vasas tid ha varit sammanlänkade. Men de politiska partierna har hängt kvar på vallistorna.

Det får konsekvenser, menar Anders Wengelin som ser att partiernas kandidater tenderar att vara varken insatta i eller intresserade av kyrkan.

Körsångare

– Det är som om du skulle ha en fotbollsförening och säga: "De som spelar fotboll här är inte intressanta, vi går i stället och plockar någon där borta som vi har hört är duktig på att prata".

Själv var Anders Wengelin med i kyrkokören när han anslöt sig till Brobyggarna.

– Jag tycker att det finns en symbolik i att det är kyrkvärdar, körsångare, barntimmeledare och så vidare som har ett engagemang i kyrkan.

Inför kyrkovalet den 19 september har Brobyggarna gått samman med organisationen POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Vad vill POSK och Brobyggarna följande fyra år?

– Att vi är folk som är engagerade i verksamheten, det är steg ett, säger Wengelin.

I förra kyrkovalet blev Socialdemokraterna största nomineringsgrupp i Västerleds församling och näst störst i Bromma församling. Olle Burell är partiets första namn i Stockholms stad för stiftsfullmäktige.

Han säger att han är "omgiven av engagerade människor" och delar inte Anders Wengelins upplevelse.

– Det finns vissa grupper, däribland POSK, som vill dela in kyrkans medlemmar i ett A-lag och ett B-lag, och misstänkliggöra andra.

Partipolitiker. Olle Burell (S) säger sig vara omgiven av engagerade människor. Foto: Anette Andersson

Olle Burell tycker att det är viktigt att kyrkan inte blir "en sekt för redan frälsta".

– Annars kan man fråga sig varför de som placeras i B-laget ska vara med och betala sin kyrkoavgift?

Bibeln styr

Brobyggaren Anders Wengelin poängterar att han inte vill hindra politiska partier från att delta i kyrkovalet. Kan de väcka engagemang hos medlemmar som annars inte hade brytt sig tycker han att det är okej.

– Det jag vänder mig emot är de helt ointresserade människorna, folk som aldrig går i kyrkan och som ändå vill vara med och bestämma. Det blir konstigt för mig.

"Traditionella partiideologier" är också ointressanta i sammanhanget, menar han.

– Det som styr kyrkan är en röd bok som heter Bibeln. Vi står på en kristen grund.

Olle Burell anser dock att just politiska partier har drivit på i en progressiv riktning för kyrkan.

– Annars hade man tappat hundratusentals medlemmar som inte känt sig hemma. Det är bara att ta frågan om samkönade äktenskap.

Vad vill S åstadkomma i årets kyrkoval?

– Vi vill se till att kyrkan i ord och handling visar att alla är välkomna och att Svenska kyrkan inte ska vara ett krympande trossamfund för de mest aktiva.

Nu kan du förtidsrösta – så gör folket i Bromma

Anders Wengelin representerar POSK i kyrkovalet i Bromma. Foto: Claudio Britos

Från Brobyggarna till POSK

Bromma Församlings Vänner – Brobyggarna: En lokal partipolitiskt obunden, ideell förening inom Bromma församling. Har ställt upp i varenda kyrkoval sedan Svenska kyrkan separerades från staten.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): Rikstäckande organisation bestående av lokalgrupper och stiftsföreningar. Ämnar, liksom Brobyggarna, att vara ett alternativ för den som vill engagera sig i kyrkan utan att gå med i något politiskt parti.

Källor: Svenska kyrkan, posk.se

Visa merVisa mindre