Den 24 januari klubbade politikerna nya regler för parkeringen på Örsvängen vid Hallonbergen centrum. Ett tidigare beslut om gratis inledande parkeringstimmar skulle upphävas, hette det.

Men vad innebar egentligen det nya beslutet? Om det tvistar politikerna.

Nyligen publicerade staden information om regeländringarna på sin hemsida. Där står det att den fria, inledande parkeringstimmen på vardagar plockas bort, medan de tre gratistimmarna på helger består.

En nyhet för KD:s gruppledare Paulos Abraha. På mötet där beslutet togs tolkade han det nämligen som att även helgtimmarna skulle väck.

– I argumentationen för beslutet står det ju att man ska ta bort gratistimmarna på helgerna och att det ska vara enhetligt i hela staden, säger han.

Paulos Abraha (KD), oppositionsråd och gruppledare.

Paulos Abraha (KD), oppositionsråd och gruppledare.

Sussi Ardenfors

Nämndordförande Martin Solberg (MP) menar tvärtom: I beslutet ingick att behålla de gratis helgtimmarna.

– Beslutet har hela tiden varit tydligt för mig, så jag har inte reagerat på formuleringen.

Så vad står det?

Varken vardags- eller helgtimmarna benämns specifikt i mötesprotokollet. Däremot argumenteras det för att parkeringsytan ska "regleras med avgift dygnet runt", så att p-avgifterna i staden är "enhetliga" utan "specialfall".

Oppositionspartierna M, L och KD yrkade i sin tur på helt avgiftsfria helger, ett förslag som avslogs.

Reglerna som nu har införts är alltså närmare KD:s linje än de som enligt Paulos Abraha klubbades på mötet. Det i sig är positivt, tycker han.

Men han är kritisk till hur beslutet fattades.

– Det är anmärkningsvärt att man nu i efterhand säger att nämnden har tagit ett annat beslut än vad man verkligen har gjort.

I det påståendet finns ingen substans, menar Martin Solberg.

– Hade KD på nämnden då beslutet behandlades ställt en fråga om hur beslutet ska tolkas hade både jag och närvarande tjänstepersoner kunnat svara på frågan.

Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Mikael Andersson

Samtidigt beklagar han att det har uppstått frågetecken om beslutets tydlighet.

– Det tar jag med mig.