Att Adam Rueterskiöld (M) lämnar rollen som kommunstyrelseordförande på eget initiativ har varit känt sedan i somras. Men när ärendet om att bevilja hans avgång skulle tas upp i kommunfullmäktige på tisdagen, röstades det ner av oppositionen och flera företrädare för Ekeröalliansen.

Initiativet att rösta emot togs av oppositionsrådet Hanna Svensson (S), som hänvisar till att interna konflikter i Moderaterna skapar oro i kommunledningen. Hon kan dock inte styrka de stridigheter hon talar om utan hänvisar till rykten och medierapportering.

– Det är viktigt för mig att Ekerö har ett styre som verkar för Ekerös bästa. Nu vet vi inte hur eller vilka de ska styra med och det känns som en enda röra. Vi är oroliga att de inte är regeringsdugliga och saknar en tydlig väg, säger Hanna Svensson.

I stället skickas avgångsärendet på återremiss och flyttas fram en månad.

– Nu har de en månad på sig att snacka ihop sig och hitta ett sätt att lösa det här.

Vad konkret vill ni se?

– Att de samlar sig och presenterar förslag, säger Hanna Svensson.

Är det ett sätt att gynna oppositionspartierna i valrörelsen att skapa en rörig situation?

– Snarare tvärt om. Jag tror att det skadar förtroendet för politiker och det är inte till vår fördel.

Förnekar interna konflikter

Mitt i har sökt Moderaternas toppnamn Johan Elfver, som är den partiet lyft som ny kommunstyrelseordförande. Han hänvisar till Ekerömoderaternas ordförande Erik Lif–Sjöcrona, som förnekar interna konflikter.

– Vi har en fortsatt god dialog Ekeröalliansen och det finns en stor enighet, säger han.

Även fullmäktiges ordförande Lena Gerby (M) och partikamraten och andre vice ordförande Dick Ullgren meddelade att de avgår i samband med sammanträdet.

– De har flaggat länge att de är på väg att lämna politiken. Det var ingen total överraskning, säger Erik Lif–Sjöcrona.

Trots det var deras avgång inte en punkt på dagordningen.

Lena Gerby svarar i ett sms till Mitt i att hon avgår för att hon har mycket på jobbet, men svarar inte på när beslutet togs eller om det har något att göra med återremitteringen.

Ovanligt beslut

Att avgående kommunstyrelseordförande inte beviljas en önskad avgång hör inte till vanligheterna.

"Det som hänt är ytterst ovanligt", skriver kommunens informationschef Anna-Klara Lindholm i ett mejl till Mitt i.

Även om Adam Reuterskiölds avgång inte beviljats av kommunfullmäktige står han fast vid att han lämnar Ekeröpolitiken. Rent formellt innebär det att kommunstyrelsens förste vice ordförande Ove Wallin (C) tar över rollen tills vidare.

I kommunfullmäktige tar förste vice ordförande Solveig Brunstedt (C) över ordförandeposten.