I maj kunde Mitt i rapportera om den konflikt som blossade upp mellan en bostadsrättsförening i Kallhäll och kommunen rörande föreningens nerklottrade carport. Orsaken till konflikten var att kommunen ville ålägga föreningen att sanera bort klottret.

Carporten är väl synlig för de tusentals bilister som dagligen åker längs E18 och Stäketleden. Föreningen protesterade med motiveringen att kommunen inte har någon rätt att tvinga privata fastighetsägare att sanera.

Att klottersanera väggen skulle dessutom kosta 250 000 kronor, och riskera bli en löpande kostnad i fall väggen klottras ner igen.

Plantera på platsen

Men under det senaste sammanträdet i tekniska nämnden föreslog Moderaterna och Liberalerna att kommunen ska utreda ett klotterskydd i form av växtlighet. Ett förslag som fick grönt ljus.

– Vi vill att förvaltningen ska titta på hur man kan minska incitamenten att klottra på den här platsen. Det är viktigt att försöka stävja klotter så gott det går, för klotter renderar ofta i mer klotter, säger Marcus Gry (M), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Ordförande. Marcus Gry (M) håller i klubban i tekniska nämnden.

Ordförande. Marcus Gry (M) håller i klubban i tekniska nämnden.

Moderaterna

I deras initiativ skriver de att man blev uppmärksammade på problematiken efter Mitt i:s artikel och att de sympatiserar med föreningen.

Är det rätt att kommunen ska bistå en enskild fastighetsägare på detta sätt?

– Nu ska förvaltningen utreda om det här är möjligt. Om de kommer fram till att det är principiellt är omöjligt så får vi rätta oss efter det. De är inte ensamma om problemet och oaktat styre så måste den här frågan hanteras på ett bra sätt.

För Sara Törnstrand, ordförande i bostadsrättsföreningen, kom beskedet om förslaget som en glad nyhet.

– Nämen, det här visste jag inte. Det låter som ett jättebra initiativ. Kommunen tog ju bort träden framför klottret och gjorde det synligt, innan var det ingen som tänkte på det.

Vad är det senaste som hänt i ärendet?

– Vi har överklagat föreläggandet till länsstyrelsen så nu ligger frågan där.

Utredningen om ett klotterskydd ska vara klar senare i oktober.