Mitt i har skrivit om opinionen mot förslaget. Kritiska Farstabor oroas bland annat över vad som ska hända med naturmarken vid förskolan Knatteborgen och vad en utbyggd skola ska få för effekt för Farstaängen som rekreationsområde.

Nästa steg i processen är att stadsbyggnadskontoret tar fram ett förslag till ny detaljplan. Markanvisningen gäller även 125 lägenheter på två platser nära Farstaängen, av vilka SBB vill bygga 45 och Olov Lindgren AB 80 stycken.