Det blåser kring fastighetsbolaget SBB:s markanvisningar på Farstaängen. Nyligen beslöt exploateringsnämnden att bordlägga ärendet, efter att oroliga Farstabor hört av sig till politikerna.

Anna Koblanck var en av dem. Mitt i träffar henne och småbarnsmamman Cornelia Thomasson vid populära förskolan Knatteborgen. Förskolans gård utgörs av skogsmark med träd och klättervänliga stenar.

SBB vill inte ha kvar förskolan här. Deras förslag är att Innovitaskolan Farstaäng, som ligger en bit bort, ska flytta hit. De vill samtidigt bygga ut skolans kapacitet från 250 till 420 elever. Att jämföra med de 90 barn som går på förskolan.

– Kommer de då att få plats med en skolgård och en idrottshall här? Och om de inte får plats – vad får det för inverkan på parken, undrar Anna Koblanck.

Förskolan Knatteborgens kan tvingas flytta. Här vill fastighetsägaren SBB i stället ha skola.

Förskolan Knatteborgens kan tvingas flytta. Här vill fastighetsägaren SBB i stället ha skola.

Mattias Kamgren

Befarar ökad konflikt

Hon berättar att det redan i dag finns en konflikt runt Farstaängens parklek, mellan småbarnsföräldrar och Innovitaskolan Farstaäng. Skolan nyttjar parkleken, bland annat för idrottslektioner, vilket påstås göra att mindre barn trängs undan.

Frågan är också om det finns ett elevunderlag för en större skola. Enligt utbildningsförvaltningen finns en överplanering av skolplatser i Farsta kommande tio år.

– Är det bara byggbolaget som driver det här förslaget? Så ska det väl inte gå till, att byggbolag får styra besluten om skolverksamhet i Farsta, säger Anna Koblanck.

Skolan kan rivas och ersättas av en ny förskolebyggnad – och 45 hyreslägenheter.

Skolan kan rivas och ersättas av en ny förskolebyggnad – och 45 hyreslägenheter.

Mattias Kamgren

Brev väcker frågor

Fler frågor väcktes i förra veckan när skolan och förskolan, via respektive rektor, gick ut med ett gemensamt brev till föräldrar.

”Jag vill förtydliga att det inte finns några planer att flytta eller riva varken vår förskola eller Innovitaskolan Farstaäng”, står det i brevet, som hänvisar till att verksamheterna har besittningsskydd för sina lokaler.

– Jag blev ganska förvirrad när jag läste det med tanke på vad som står i projektplanen. Det får mig att undra om SBB:s planer är förankrade hos verksamheterna, säger Cornelia Thomasson, som har ett barn på förskolan och ett i kö.

”Dialog med Academedia”

Samtidigt finns formuleringar i brevet som tyder på att de inte alls stänger dörren för förändringar:

”Om vår fastighetsägare i framtiden har möjlighet att erbjuda oss större lokaler så kan det vara en möjlighet som vi vill överväga för att utveckla verksamheten och ta emot fler barn”.

Enligt fastighetsägaren SBB är skolans och förskolans gemensamma ägare, friksolekoncernen Academedia, väl insatt i planerna.

”SBB har arbetat fram förslaget i dialog med Academedia. Avsikten är att förbättra barnens och elevernas lärmiljöer på lång sikt samt att kunna erbjuda skola för flera elever och fler årskurser”, skriver bolagets presskontakt Sverker Eriksson i ett mejl.

Han vill samtidigt "inte ha några synpunkter" på att förskolan kommunicerat till föräldrar att det inte finns planer på rivning eller flytt.