Sedan 2021 är det beslutat att det nya polishuset ska byggas i vid handelsplatsen i Arninge i Täby.

Nu förlängs den så kallade avsiktsförklaringen med Täby kommun, efter ett beslut i kommunfullmäktige. Detta då polismyndigheten måste göra om processen.

 – De hade en avsiktsförklaring som skulle löpa ut i årsskiftet men denna förlängs nu med ett år, säger Jenny Gibson, fastighetschef samhällsutvecklingschef på Täby kommun.

Beslutet att polishuset skulle få nya lokaler beror på att nuvarande lokaler vid Täby centrum inte uppfyller funktions- och verksamhetskrav.

Process görs om

Samtidigt som det nya polishuset i Arninge planeras har polismyndigheten arbetat med ett nytt polishus i Järfälla.

I början av november kom dock en dom från kammarrätten. Hela upphandlingen måste göras om med polishuset i Järfälla. Tvisten handlar om vad som gäller i lagen om offentlig upphandling (LOU).

"I korthet får domen förstås som att inte endast byggentreprenaden utan även projekterings- och genomförandeavtalen ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Dessa kan således inte tecknas direkt med utsedd hyresvärd", skriver Täby kommun i sitt tjänsteutlåtande.

Efter att domstolens besked kom bedömer Polismyndigheten att även processen gällande polishuset i Arninge berörs och behöver göras om med anledning av domen.

Kan dröja

Täby kommun skriver i ett tjänsteutlåtande om fallet: "I korthet får domen förstås som att inte endast byggentreprenaden utan även projekterings- och genomförandeavtalen ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Dessa kan således inte tecknas direkt med utsedd hyresvärd."

Kommunen förlänger därför giltighetstiden för avsiktsförklaringen med ett år. Detta för att inte riskera att processen med polishuset i Arninge strider mot lagen.

Detta kan betyda att polishuset, som ska vara färdigbyggt till 2025, kan dröja.

Jenny Gibson på Täby kommun meddelar att man nu inväntar polisens utredning.

– Vi tycker det är positivt att de ska säkerställa att det har gått rätt till. Men vi vet ännu inte om det kommer skapa en försening, då det är lång tid kvar innan det ska stå klart samt att en ny detaljplanen behöver tas fram, säger hon och fortsätter:

– Men det är klart att det är olyckligt om man måste göra ett omtag i den processen, vi får se vad det får för konsekvenser, säger hon.