Sedan en tid tillbaka har det inte var lika många inbrott i Täby kommun som tidigare menar polisen i Roslagen. Men med bara några dagar kvar till jul verkar det som om december blir en månad då inbrotten ökar igen.

– Det har varit väldigt låga nivåer det senaste men i december har vi börjat se en ökning igen, Jonas Nilsson kommunpolis i Täby.

Det är inte mer än tidigare år berättar han men trots det vill polisen göra medborgarna uppmärksamma på ökningen. De har bland annat gått ut med en varning på Facebook.

Flera anmälningar under december

Fram till och med den 19 december hade polisen fått in 14 anmälningar om bostadsinbrott i kommunen under december månad. Framför allt är det smycken som blir stulna berättar Jonas Nilsson.

– Vi ser att brotten sker när mörkret kommer, men det har skett över hela kommunen och inte specifik i något område, säger Jonas Nilsson.

De har ännu ingen misstänkt men kan efter uppgifter från de tekniska undersökningarna som gjort ha misstankar om att det kan röra sig om samma gärningspersoner som utfört flera bostadsinbrott.

– Vi har även en del iakttagelser som är liknande med varandra när det gäller en del av inbrotten, säger han.