Mitt i har under det senaste året rapporterat om att situationen på Termovägen i Kallhäll har förbättrats.

Nu står det klart att området försvinner från polisens lista över utsatta områden.

– Vi har sett en positiv utveckling under en lång tid så beskedet var väntat, säger Ida Dehnsich, kommunpolis i Järfälla.

Tystnadskultur och stenkastning

När det var som värst hade polisen stora svårigheter att jobba i området. Det fanns en utbredd tystnadskultur, stenkastning och kriminella individer som hade ett stort inflytande. Även omfattande skadegörelse var ett problem.

– I dag ser den sammantagna bilden helt annorlunda ut. Och beror till stor del på samverkan och att vi jobbat mer fokuserat på platsen. Men vi släpper inte området, vi kommer fortsätta arbeta aktivt där.

Hon nämner Järfällahus satsning på mötesplatsen T8, som Mitt i besökt, som en avgörande faktor.

– Den tror jag har spelat en otroligt viktig roll i att öka känslan av tillhörighet. I områden som Termovägen sker det ofta många in- och utflyttningar, vilket innebär att man får svårare att bygga en relation med sina grannar. Men T8 har blivit en viktig mötesplats där man får vara med och bestämma innehållet själva.

Termovägen inte längre ett utsatt område.

Termovägen inte längre ett utsatt område.

Stefan Källstigen

Sångvägen kvar

Hon pekar återkommande på att samverkan mellan kommunen och Järfällahus har spelat en stor roll.

– Vi startade en platssamverkan 2020, vi har gjort många gemensamma trygghetsvandringar och vi har en tydlig fördelning över vem som ansvar för de olika delarna.

En annan avgörande faktor är att flera kriminella individer har flyttat ifrån området. Men på Sångvägen, kommunens andra utsatta område, har utvecklingen inte varit lika positiv.

– Där har vi en utmaning i hur området är byggt och det finns många utrymmen där kriminella kan vara på. Jag tänker framförallt på garaget. Det finns ju planer på att bygga om garaget och även att bygga en mötesplats som den på Termovägen. Men det är ingenting som görs på en dag.

Här bor det också kriminella individer som har en påverkan på området.

– Att vända ett område tar väldigt lång tid. Därför skulle jag säga att utvecklingen på Termovägen har gått relativt snabbt.

Satsningar på Söderhöjden

Det har också funnits en oro kring utvecklingen på Söderhöjden och Tallbohov. Där jobbar man nu lika aktivt som på Sångvägen och Termovägen för att förhindra att området hamnar på listan.

– Området har inte uppfyllt NOA:s kriterier men vi ser negativa tendenser. Det handlar främst om en narkotikaproblematik i området, men det har även skett skjutningar där. Samtidigt finns det väldigt många goda krafter i området, och de behöver vi jobba mer med.