Utvecklingen i en av Järfällas utsatta områden går framåt. Mitt i har tidigare berättat om Järfällashus satsningar för att öka tryggheten på Termovägen.

Nu visar bolagets senaste trygghetsmätning att alla de satsningar som gjorts från bostadsbolaget, kommun och polis kan ha gett effekt.

– Vi har satsat där behoven har varit som störst. Mötesplatsen på Termovägen är ett exempel på en riktad insats i vårt trygghetsarbete, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

Området sticker ut

Resultaten visar att Lilla Ulvsättra, där Termovägen ligger, sticker ut och området har den påtagligt högsta ökningen när det gäller känslan av trygghet i alla Järfällahus områden. Från 71 procent till 77,5 procent.

– Det känns verkligen roligt att vi nu ser ett sådant här fint resultat.

Och när det gäller känslan av trygghet i källare ökade känslan av trygghet med över 14 procent. I trappuppgångar och utomhus var motsvarande ökning kring 8 procent. Bolaget har enligt dem själva fokuserat på öka tryggheten genom att förbättra belysning, stärka upp skalskydden, satt in fler ronderingar och gått hårt mot svartkontrakt.

T8 pekas ut

Bolaget har också ökat antalet aktiviteter i sina områden och satsningen på T8, som Mitt i berättat om, tros ha haft en stor inverkan.

– Mötesplatsen T8 har varit en stark bidragande faktor till att tryggheten har ökat i området. En mötesplats där människor gärna samlas skapar en positiv social kontroll och ökar tryggheten genom att minska risken för brott och störningar, säger Ninos Gawrieh, chef för trygghetsenheten.

Tar konceptet vidare

Nu planerar Järfällahus att dra igång en liknande satsning på Sångvägen, som är den andra av kommunens utsatta områden.

Under sommaren kommer bolaget renovera lokalerna på Sångvägen 10, där Folkuniversitet tidigare hållit till. Mitt i berättade tidigare om att lärarna där kände sig besvikna över att tvingas lämna platsen efter tio år. Järfällahus menade i sin tur att det är svårt att hitta lokaler och att dessa var de bäst lämpade för en ny mötesplats.

– Vi har nu sett att vår satsning på mötesplatsen ger så fina effekter på tryggheten i Lilla Ulvsättra. Vi ser därför fram emot att kunna öppna ytterligare en ny mötesplats på Sångvägen senare i höst, säger Jennie Sahlsten.