Först tog polisen ett beslut om att kunna bevaka Märsta och 43 andra områden i länet till den 31 maj, men nu har polisen tagit ett nytt beslut. Det innebär att de 44 områden i länet vid behov ska kamerabevakas från luften till och med den 8 januari 2024.

– Vi kommer kunna lokalisera och identifiera gärningspersoner som begår brott och även bidra till förundersökningar för att nå ökad lagföring, säger Hanna Paradis, kommenderingschef hos polisen.

Detta ställer sig kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, Olov Holst (M), positiv till.

– Jag tycker det är mycket positivt att polisen sätter in alla tillgängliga verktyg för att öka tryggheten ytterligare i kommunen. Människor boende och verksamma i Valsta vittnar om att det är betydligt lugnare där nu än för bara något år sedan och jag är övertygad om att man kommer se positivt på de ökade insatserna i kampen mot de kriminella som drönarna kommer innebära, säger han.

Även oppositionsrådet i Sigtuna kommun, Marie Axelsson (S), är positiv till den utökade drönarövervakningen.

– Jag tycker att det är bra med drönarbevakning om det kan stärka polisens arbete med brottsbekämpning. Drönarna i sig ökar inte tryggheten men om den metoden fungerar för att till exempel lösa brott eller förhindra brott så är det bra. I ett område där många känner sig otrygga tror jag att man uppskattar en ökad polisiär närvaro, säger hon.

Integriteten ska skyddas

Polismyndigheten har bedömt att de aktuella områdena även fortsatt är platser som är brottsutsatta eller att det där "av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller egendom".

Bedömningen har gjorts utifrån bland annat de händelser med skjutningar, sprängningar och andra grova brott som har skett i de berörda områdena den senaste tiden.

Enligt polisen har man säkerställt åtgärder för att främja skyddet för enskildas personliga integritet. De personer som blir föremål för bevakningen kommer att bli det kortvarigt och i begränsad omfattning, om de inte är intressanta utifrån ändamålet med bevakningen.

UAS-operatörerna kommer heller inte att kamerabevaka in i bostäder eller på andra integritetskänsliga platser, lovar polisen.