I fjol gjordes ett försök med så kallade sommarpolare ute på Mälaröarna. Satsningen innebar att unga vuxna rörde sig runt om på öarna och platser där många ungdomar vistades eller områden som behövde mer vuxennärvaro.

Kommunens erfarenhet är att det var en lyckad satsning och nu när sommarlovet är här är även polarna tillbaka.

Bakgrunden är precis som i fjol att många unga väntas vara kvar på hemmaplan i sommar samtidigt som många arrangemang och verksamheter har stängts på grund av pandemin. Där ska polarna fylla en viktig funktion.

– Under vecka 23 har de haft introduktion med fältassistenterna och från vecka 24 går de på ordinarie schema, säger Hanna Zetterman, enhetschef för öppenvården och ansvarig för projektet.

Sommaranställning

Polarna är i 25-årsåldern och anställda över sommaren. De kommer vara fyra stycken och ha en arbetsledare. Målgruppen för deras insats är 12–18-åringar. Förutom att ta sig dit där ungdomarna är kommer de att ordna aktiviteter.

– Det kan vara att spela fotboll, brännboll, grilla eller bada, säger Hanna Zetterman.

Polarna kommer både att röra sig fritt på öarna, men även ha konton på sociala medier för att ha kontakt med ungdomarna och beskriva vad de har på gång.

– De kommer exempelvis röra sig på badplatser och skolgårdar.

Under våren har Stenhamra centrum haft problem med bland annat unga som kastat ägg på bussar och en väktare som besköts med en raket.

Men enligt Hanna Zetterman har just de händelserna inget med satsningen på sommarpolare att göra.

– Det är en generell trygghetssatsning, men polarna innebär att det är fler vuxna ute och det är positivt när det har varit stökigt.

Kommunens samordningschef Lena Törnblom Löfquist hoppas att även andra vuxna ska hjälpa till med trygghet och efterlyser fler deltagare till vuxenvandring.

– Det pågår hela sommaren och de träffas vid ungdomsgårdarna klockan 20.00 på fredagar och lördagar, säger Lena Törnblom Löfquist.