Farlig korsning. Dastan Azadin Saber, 8, blev påkörd av en lastbil i bostadsområdet Vega, Haninge. Mamma Rejan Azadin Saber har oroat sig länge för att en olycka kan ske. Foto: Eira Desax

Pojke påkörd i kritiserad korsning

Dastan, 8, blev påkörd av en lastbil i en vägkorsning när han var ute och cyklade. Vegaborna har oroat sig för samma korsning sedan flera år tillbaka. De är fast beslutna om att trafiksäkerheten i området måste bli högre.

  • Publicerad 06:00, 18 jul 2022

Hade det hänt honom någonting vet jag inte vad jag hade gjort.

Det var den 18 juni 2022 som Dastan Azadin Saber blev påkörd av en lastbil i korsningen Vardövägen/Barents väg i Vega, Haninge. Cykeln tog en stor del av smällen och han klarade sig undan med endast skrapsår och blåmärken.

— Jag skulle cykla över korsningen och märkte inte att lastbilen kom. Den måste kört i typ 30 när den körde på bakhjulet på min cykel så jag ramlade. Det var jätteläskigt, säger Dastan Azadin Saber.

När Rejan Azadin Saber, mamma till Dastan, får samtalet att hennes son blivit påkörd har hon länge fasat för att en olycka kan ske.

— Hade det hänt honom någonting vet jag inte vad jag hade gjort. Bilar kör som galningar i den här korsningen trots att det är ett gångfartsområde, säger Rejan Azadin Saber.

Dålig sikt. Korsningen Vardövägen/Barents väg i Vega har länge ansetts farlig för barn på grund av skymd sikt och fortkörande bilar. Foto: Eira Desax

Dastan Azadin Saber, 8, klarade sig undan bilolyckan med endast skrubbsår och blåmärken. Foto: Eira Desax

Länge kritiserad

Rejan Azadin Saber och andra Vegabor har under flera år kritiserat utformningen av korsningen Vardövägen/Barents väg. På grund av parkeringsfickor med bilar i anslutning till korsningen är sikten skymd, och gångfartsområdet som gäller över hela korsningen upplevs otydligt utmarkerat.

— För två år sedan skickade vi in ett förslag om att sätta upp farthinder längs gatan för att få bilar att sakta ner. Vi har också bett om övergångsställen och fler skyltar. Men ingenting har hänt.

Kommunen har tidigare beslutat om hastighetsbegränsingar på 30 km/tim och gåfart på den aktuella sträckan, samt farthinder längre upp på Barents väg.

— Vi känner till kritiken kring trafiken och hastigheter på Barents väg och har noga tagit ställning till medborgarförslaget. Trafiksäkerhet är högt prioriterat av kommunen och vi arbetar systematiskt för att förebygga allvarliga personskadeolyckor, även om allt inte går att bygga bort, säger Helena Hartzell, trafikenhetschef i Haninge Kommun.

Efter olyckan har flera personer anmält händelsen till kommunen och återigen bett dem se över trafiksäkerheten.

— Kanske måste det ske en olycka för att någon ska ta tag i problemet. Nu hade min son tur, men det kan hända något annat barn, säger Rejan Azadin Saber.

— Vid varje olyckstillbud vi får kännedom om tittar vi en extra gång på om vi kan och bör utföra ytterligare någon åtgärd, men i dagsläget finns inga planer på ytterligare farthinder på Barents väg, säger Helena Hartzell.

Förslag om farthinder på Barents väg

Den 6 juni 2020 skickas ett medborgarförslag till kommunen om att sätta upp fler farthinder längs med Barents väg.

Orsaken till förslaget var att bilister håller för hög hastighet på vägen vilket utgör en fara för barnen.

Förvaltningen har inget som motsäger att det förekommer hastighetsöverträdelser på den aktuella delen av Barents väg.

Då problemet med bristande hastighetsanpassning är så omfattande ser förvaltningen inga möjligheter att genom fysiska åtgärder komma tillrätta med problemen mer än på vissa särskilt utsatta platser eller vägavsnitt.

Förvaltningen har för närvarande inga planer på att anlägga farthinder på den aktuella del av Barents väg.

Visa merVisa mindre