Vid kommunfullmäktiges möte den 15 juni skulle politikerna bland annat ta ställning till ett planprogram för centrala Bro.

Detta är det första steget i processen att sedan ta fram en detaljplan. Här beskriver kommunen vilka utgångspunkter och riktlinjer som man vill ska styra det fortsatta arbetet.

Ärendet skickades tillbaka till tjänstepersonerna genom en återremiss.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade på detta.

S efterfrågade bland annat en utredning för hur planprogrammet skiljer sig från den fördjupade översiktsplanen för Bro. De ville även ha svar på frågor kring hur den framtida busstrafiken ska fungera genom de centrala delarna av orten.

Planprogrammet väntas komma upp för beslut ånyo vid ett extra kommunstyrelse och kommunfullmäktige i höst.