Misskött. I år är gräset grönare och friskare än på länge på Kvickenstorps BP, annars har planen länge varit i dåligt skick. I november nästa år kan konstgräset vara på plats. Foto: Mattias Kamgren

Planer i Farsta och Sköndal får konstgräs

Om ett år kan Kvickenstorps bollplan på Farstaängen vara utrustad med konstgräs och tillgänglig för lokala föreningar. Även Sköndals bollplan ska få konstgräs.

  • Publicerad 12:29, 19 okt 2020

Kvickenstorps bollplan på Farstaängen är något av ett sorgebarn. En stor ledig yta för idrott i platsbristens Stockholm, men länge misskött och förfallen.

Nu ska planen få ett lyft. Den här veckan väntas idrottsnämnden ta ett inriktningsbeslut om att lägga konstgräs.

– Farsta är ett utvecklingsområde där det byggs många nya bostäder. Därför är det extra viktigt att vi sätter igång det här projektet, säger idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C).

Elvamannaplanen kommer att bli bokningsbar för lokala idrottsföreningar.

– Om ett år kan man se fram emot att se barn och ungdomar spela här på eftermiddagar och kvällar, säger Karin Ernlund.

Ola Meckbach, ordförande för IF Olympia, välkomnar att planen kommer till användning.

– Ungdomsidrotten är oerhört viktig, viktigare än många förstår. För vår del kommer den här planen bli ett alternativ, säger han.

Men det finns ett par knäckfrågor att lösa. Intill planen bullrar bílar fram i ett öronbedövande dån på Nynäsvägen.

För att begränsa störningen, finns planer på att använda schaktmassor från nuvarande gräsplan och lägga upp som bullerskydd.

Ett annat frågetecken är själva underlaget. Konstgräs med gummigranulat är kontroversiellt av miljöskäl då det bidrar till spridning av mikroplaster. På EU-nivå förs en diskussion om begränsa eller helt förbjuda det.

– Miljömässigt känns det som att sticka huvudet i sanden att välja den typen av underlag, säger Ola Meckbach, IF Olympia.

Karin Ernlund (C) menar att staden gör sitt bästa för att minska negativ miljöpåverkan.

– Just nu finns inget fullgott alternativ till den här typen av konstgräs. Det vi gör är att installera filter i avloppet, granulatfällor, som samlar upp granulatet. Sedan tvättas det och läggs tillbaka på planen.

Även Sköndals BP, som är en sjumannaplan, ska få konstgräs. Där ska dessutom en ispist för konstfryst is läggas under konstgräset, så att planen kan bli skridskobana på vintern.

– Jättebra. Idag är planen i princip oanvänd, det är bara skolorna som är där. Nu kommer barnbarnen att kunna utnyttja den, säger Janne Sjölander som bor granne med planen.

Kluven. Ola Meckbach, ordförande för IF Olympia, är glad att Kvickenstorps BP kan komma till användning igen. Men han är skeptisk till konstgräs med gummigranulat. Foto: Mattias Kamgren

Byggstart i maj

Idrottsnämnden tväntas imorgon tisdag ta inriktningsbeslut om konstgräs på Kvickenstorps BP och Sköndals BP.

Vid Kvickenstorps BP anläggs också en yta för spontanidrott och Sköndals BP får en ispist för konstfryst is.

Byggstart är preliminärt planerad till maj 2021 för båda planerna.

Visa merVisa mindre

Konstgräs. Här blir det konstgräs på sommarhalvåret och konstfryst is på vintern Foto: Mattias Kamgren