Kommunen ska ta fram en ny plan för att bygga i området öster om Eneby torg. Ett nytt start-pm har klubbats.

I början på 2025 hoppas man att planen ska vara klar.

– Det känns väldigt roligt att vi tar det här beslutet nu, säger Hanna Bocander (M) kommunstyrelsens ordförande, till Mitt i.

Lägenheter och radhus

Hur det kan bli är oklart.

Majoriteten (L, KD och M) meddelar att de vill se en blandning av lägenheter och radhus, samt att bebyggelsen mot villorna österut ska ha en avtrappning. Utöver det framgår det även att man räknar med en ombyggnad av Enebybergsvägen.

Hanna Bocander berättar att de vill skapa en ny centrumdel som knyter ihop den östra och västra delen.

– Det är en halvering av det förra förslaget, från 2018, kan man säga. Jag hoppas att det ska bli så pass attraktivt att det går smidigt.

Vissa pusselbitar behöver komma på plats, berättar hon.

Den nya detaljplanen ska antas och genomgå sin process, inklusive eventuella överklaganden. Danderyds kommun är även beroende av att privata aktörer vill exploatera i området, alltså bygga nytt enligt den nya planen.

– Kommunen kan ta fram hur bra och vackra planer som helst, men om de som äger marken inte vill eller har råd att bygga det vi politiker vill se på platsen, då går det inte. Det krävs ett samspel här med både kommuninvånarna, närboende och den fastighetsägare som vill utveckla platsen, säger Hanna Bocander (M).

Hanna Bocander (M)

Hanna Bocander (M)

Jonatan Bylars

Ett ramaskri

I över ett decennium har man försökt bygga i området öster om Eneby torg.

Den senaste detaljplanen, som togs fram 2017, skapade en storm av kritik mot kommunen från lokalborna. Det som skulle byggas var för stort och inte skulle passa in i villastaden, menade de.

Något som fick kommunen att bromsa hela projektet året efteråt.

En av de engagerade lokalborna, Martin Lidholm, berättade 2021 om upproret som uppstod. Han tog upp flera exempel, bland annat att "Det var en granne som inte fick bygga ett garage, men när samma hus såldes till exploatören skulle denna tillåtas bygga höghus där".

Beroende av privata fastighetsägare

Sedan dess har planerna legat på is. 2021 gjordes sedan en ny enkät med enebybergsborna – som nu ligger som underlag för att gå vidare med planerna.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) kommenterar händelserna från 2018.

– Vi har lärt oss en läxa. Det har varit en process att landa rätt i det här. Vi gick fel ut i början och skulle ha lyssnat bättre på kommuninvånarna, säger hon.

(C) välkomnar ny plan

Danderydscentern yrkade en återremiss på förslaget.

De menar bland annat att höjden på flerbostadshus ska begränsas till två våningar plus vind. De vill också att en av fastigheterna lyfts ut ur planområdet.

Annars välkomnar de en upprustning, meddelar Siv Sahlström (C), gruppledare.

– Men bebyggelsen måste helt anpassas till Enebybergs unika, småskaliga miljö. Vi kommer inte att acceptera en storskalig byggnation eller en utvidgning av området, säger hon.

Området som planeras att exploateras.

Området som planeras att exploateras.

Danderyds kommun