Pampiga Skrubba gård som med tiden blev uppfostringsanstalt för struliga pojkar är borta sedan 1960-talet.

Herrgården år 1930. Då fungerade den som en så kallad uppfostringsanstalt för struliga pojkar.

Herrgården år 1930. Då fungerade den som en så kallad uppfostringsanstalt för struliga pojkar.

Ateljé Stjernström/Digitala stadsmuseet

Nere vid dagens HVB-hem intill sjön Drevviken står några bilar parkerade. Men ingen människa syns till varken här eller på Skrubba allé när Mitt i kommer. 

Området är idylliskt vackert när det en fin sommardag ackompanjeras av fågelsång. Här intill Strandkyrkogården och Skrubba koloniområde vill fastighetsbolaget Stendörren som äger marken bygga nya bostäder. 

Två gamla personalbostäder ligger intill en äng som delvis kan komma att bebyggas. En av personalbostäderna står tom och behöver upprustning.

Två gamla personalbostäder ligger intill en äng som delvis kan komma att bebyggas. En av personalbostäderna står tom och behöver upprustning.

Angie Gray

Strandpromenad och djur

Planläggningen i samarbete med stadsbyggnadskontoret är i ett väldigt tidigt skede. En 15 sidor lång startpromemoria innehåller förutom bostäder också idéer om att skapa exempelvis strandpromenad, badplats, fruktodlingar, handelsträdgård, djurhållning, kafé och portaler till naturreservatet.

I förslaget finns idéer om strandpromenad och badplats liksom kanotuthyrning. I dag är stranden ganska otillgänglig.

I förslaget finns idéer om strandpromenad och badplats liksom kanotuthyrning. I dag är stranden ganska otillgänglig.

Angie Gray

Enligt stadsplaneraren Christian Bleckman finns också tankar om att bevara och renovera kulturhistoriskt intressanta byggnader, medan andra utan sådant värde kan komma att rivas.

– Det finns fantastiska kvalitéer i området som få egentligen känner till och besöker i dag, säger Christian Bleckman och syftar på sjön, naturen och kulturmiljön.

Det gamla skolhemmet. Denna och gymnastikhallen i området är ritade av Paul Hedqvist som också bland annat ligger bakom Västerbron och DN-huset. Huset står i dag tomt men här tänker man att någon form av verksamhet skulle kunna finnas.

Det gamla skolhemmet. Denna och gymnastikhallen i området är ritade av Paul Hedqvist som också bland annat ligger bakom Västerbron och DN-huset. Huset står i dag tomt men här tänker man att någon form av verksamhet skulle kunna finnas.

Angie Gray

Flera av byggnaderna kring Skrubba allé är tomma och förfallna. Detta gäller bland annat det gamla skolhemmet och rättarbostaden. 

– Jag tycker att den här platsen förtjänar ett bättre öde, och vi ser möjligheter att utveckla den som en destination med blandat innehåll, säger Bleckman medveten om att planen berör känsliga aspekter.

En av de två gamla personalbostäderna står tom och behöver upprustning.

En av de två gamla personalbostäderna står tom och behöver upprustning.

Angie Gray

"Ganska känsligt ärende"

Och när stadsbyggnadsnämnden i förra veckan skulle besluta om staden ska jobba vidare mot en detaljplan för området eller inte blev beslutet uppskjutet.

– Det är ett ganska känsligt ärende och vi vill ha mer tid att titta på det. Det handlar om både strandskyddet, höga naturvärden och kulturmiljövärden, säger Cecilia Obermüller (MP) som är ledamot i stadsbyggnadsnämnden och ordförande i stadsdelsnämnden.

Jompa Persson i en av koloniområdets stugor gillar inte idén på bostäder. "Det kommer att bli kaos" säger han och syftar på ökad trafik.

Jompa Persson i en av koloniområdets stugor gillar inte idén på bostäder. "Det kommer att bli kaos" säger han och syftar på ökad trafik.

Angie Gray

I den enda permanentbostaden i planområdet är ingen hemma när Mitt i knackar på. I Skrubba koloniområde intill planområdet väcks först en hund som sover innanför stugdörren. Men sedan möter vi både Jompa, Marita, Christian och Göran som har stugor här. För dem kommer idéerna som en nyhet och ingen av dem ger tummen upp. Ökad trafik, och med det ökad risk för inbrott, liksom mindre lugn nämns som baksidor.

– Men saker som handelsträdgård och kafé låter intressant, påpekar kolonisten Marita Bertling Persson.