– De äldre bollas runt. Nu har vi en helhetsplan, för första gången, säger hon.

Om den kan genomföras har alla äldre en fast läkare på sin vårdcentral, som tar ett helhetsansvar. Äldre som behöver sjukhusvård läggs in direkt på ett geriatriskt sjukhus som har tillgång till både röntgen och syrgas.

Väntetiden för dem som måste till akuten blir därmed kortare, och de kan sedan snabbare föras över till geriatriken.

Orsaken till att äldre blir kvar på akutmottagningarna brukar uppges vara brist på geriatriska vårdplatser. Men rum och sängar finns.

– De geriatriska sjukhusen har kapacitet, men kan inte bemanna. Det här måste vi få bukt med. Som det är nu konkurrerar sjukhusen om personalen, säger Alkurdi.

Vårdvalet avskaffas

Vårdval geriatrik avskaffas. Därmed råder inte längre fri etableringsrätt, och avtalen med två vårdgivare förlängs inte: Danviksgeriatriken som drivs av Familjeläkarna och Capio geriatrik Vårberg.

Patienterna tas istället hand om vid Nackageriatriken, Erstageriatriken, Dalens sjukhus och Södertälje sjukhus.

Samtidigt införs vårdval för idéburna, icke vinstdrivna, vårdgivare, vilket gör att Stockholms sjukhem (Bromma och Kungsholmen) och Ersta kan fortsätta som förut.

– Just inom äldrevården har idéburna kunnat ge mycket bra vård, och vi vill värna om dem.

Vill kunna styra

Övriga geriatrik fortsätter att upphandlas som idag, eller drivs i regionens regi.

– Vi måste kunna styra bättre och bygga ut där det behövs. Med vårdval kan man bara hålla tummarna och hoppas, säger Talla Alkurdi.

Oppositionsregionrådet Axel Conradi (M) säger att de inte längre ser vårdval som enda svaret på sjukvårdens problem, men att lägga ner två sjukhus med 100 vårdplatser är fel väg att gå:

– De äldre blir fler, fler behöver vård, sjukhusens geriatriska avdelningar är fulla. Det här gör mig orolig, säger han.

Trolleri?

Han menar att man inte kan vara säker på att personalen på Danviksgeriatriken och Vårberg går till övriga geriatriska sjukhus så att de kan öka sin kapacitet.

– Att tro att man kan trolla fram personal till de vårdplatserna lugnar inte mig.

Hans döende pappa "skyfflades hit och dit"

Roger Mårtenssons pappas sista tid i livet blev en karusell där han flyttades mellan olika vårdboenden. Början till slutet inleddes per ambulans till Sös-akuten.

I julas slog regionpolitikern Jonas Lindberg (V) larm om situationen på Södersjukhusets akutmottagning. Han är sjuksköterska, och går in och jobbar extra ibland för att hålla sig ajour med situationen i vården.

– Det händer till och med att äldre i livets slutskede kommer in och får ligga på akuten, sade Lindberg till Mitt i.

Det, och lite till, är vad Roger Mårtenssons pappa Ulf utsattes för under sin sista tid i livet.

– Pappa skyfflades hit och dit, säger han.

Roger Mårtensson är upprörd över hur hans pappa skickades runt, trots att han var svårt sjuk.

Roger Mårtensson är upprörd över hur hans pappa skickades runt, trots att han var svårt sjuk.

Johannes Äng

Platsbrist

Fram till julhelgen 2022 bodde Ulf Mårtenson, 80, i sitt hem i Värmdö kommun, med hjälp av hemtjänst. Men så fick han covid-19 och på annandagen kördes han i ambulans till Södersjukhuset.

Senare fördes han över till en palliativ vårdavdelning i Fruängen. Men kanske ansågs han inte befinna sig i livets slutskede. Det var platsbrist, berättar Roger Mårtensson, men varken läkaren eller biståndshandläggaren ansåg att pappan kunde flytta hem igen.

"Som ett kolli"

Plötsligt flyttades han istället till ett demensboende i Huddinge.

– Jag hittade honom i ett kalt rum liggande i sina blöjor, utan larmknapp. Han sa till mig "är det så här livet ska sluta, som ett inlämnat kolli". Det var som i en suggestiv Roy Andersson-film, säger Roger Mårtensson.

Så småningom lyckades man hitta en plats på ett Särskilt boende för äldre, Säbo, i Nacka.

Men när Ulf Mårtenssons bror senare hälsade på, var Ulf i mycket dåligt skick. Sjuksköterskan ringde ambulans.

Kol, luftvägsinfektion och ett hjärtat som slog ojämnt gjorde att läkaren på Sös kallade till sig Roger Mårtensson och förklarade att hans pappa nog inte skulle klara sig den här gången.

Ulf Mårtensson blev 80 år gammal.

Ulf Mårtensson blev 80 år gammal.

Johannes Äng

Flyttades döende

Trots det lades Ulf Mårtensson in på en sal med fem andra patienter. Och snart flyttades han till en geriatrisk klinik. Där avled han efter ytterligare ett par dagar.

Hur tycker du att han skulle ha vårdats?

– Han borde ha fått vara kvar i Fruängen. Men det blev kanske för dyrt, säger sonen Roger Mårtensson.

Sex vårdplatser sista tiden

Annandagen 2022: Ambulans till Sös-akuten med covid-19, senare inlagd på vårdavdelning.

Januari 2023: Flyttad till palliativ vårdavdelning vid ASIH i Fruängen.

Januari 2023: Flyttad till demensboende i Huddinge.

Februari 2023: Flyttade till särskilt boende för äldre i Nacka.

Mars 2023: Ambulans till Sös-akuten, senare inlagd på vårdavdelning.

Mars 2023: Flyttad till geriatriskt sjukhus.

12 mars 2023: Ulf Mårtensson avlider.

Källa: Roger Mårtensson

Rogers döende pappa ”skyfflades hit och dit” i vården

Flyttades från palliativ vårdavdelning till demensboende ✔ ”Hittade honom i ett kalt rum liggande i sina blöjor”