Just nu planeras området mitt emot Täby park, alltså Åkerby verksamhetsområde, att förändras. Bland annat ska ett nytt vård- och omsorgsboende byggas.

– Det är ett område som präglas av kontor och lätt industri. Detta är ett steg till att göra området mer blandat och ett område man vill vistas i, säger Johan Algernon (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Det nya boendet som är tänkt att anläggas vid kontorslokalerna ett stenkast från Kemistvägen och Täby Enskilda Gymnasium och ska även innehålla trygghetsbostäder.

Fördelen med trygghetsbostäder är att par kan fortsätta bo tillsammans även när den ena partnern behöver mer vård, menar Johan Algernon.

Fasaden ska byggas i trä i olika nyanser och förutom entréplanet ska ytterligare tre våningar på plats. Boendet får höga vertikala fönster och det nedersta våningsplanet blir något högre än ett traditionellt ett våningsplan.

Blanda upp området

Den nya detaljplanen som föreslås möjliggör fler verksamhetsområden utöver arbetsplatser.

– Man kan se detta som den första etappen. Långsiktigt har det funnits tankar att utveckla hela området kring Kemistvägen och tittar man på översiktsplanen så pekas området ut som blandat stadsbebyggelse, kontor och bostäder, säger han.

Ärendet har precis varit ute på samråd som avslutades den 10 juni. Ett antagande av planen beräknas kunna ske tidigast under fjärde kvartalet 2022. När detaljplanen blir antagen tar bygget fem år att färdigställa.

Nytt parkeringshus

I anslutning till Kemistvägen ska ett nytt parkeringshus byggas i 4 våningar. Byggnaden kommer att få en röd träpanel och runda fönster. På bottenplanen ska det finnas möjlighet till kiosk eller restauranger, men även kontorslokaler.

På parkeringshuset ska en takterrass skapas med sittplatser och boulebana och grönska som kan användas av de verksamma inom kontorsverksamheten.

Nya cykelparkeringar ska även uppföras på flera olika ställen inom planområdet. Den redan befintliga gångbanan som finns utmed kontorsbyggnadens norra sida breddas.