Sedan skyfallet har vägen varit avstängd mellan Nynäsvägen och Söderbyleden. Orsaken till kollapsen var att regnet ledde till höjda nivåer vatten i diken. Det gjorde att löst material satte igen trummorna under vägen så att vattnet i stället gick igenom den uppbyggnad av sand och grus som håller upp asfalten.

Kommunen utreder nu händelsen, och på onsdagsmorgonen startade arbetet med att få nya rör på plats.

– Momentet har varit tidskritiskt på grund av regnet och för att kunna arbeta har vi byggt en fördämning och pumpat vattnet till andra sidan vägen, skriver Kristina Petterqvist, avdelningschef park och teknik vid Haninge kommun i ett mejl.

Man har sedan starten arbetat dygnet runt och har nu en ungefärlig prognos på arbetet.

– Vi planerar nu för att vägen ska öppna för såväl gång- och cykel- som biltrafikanter i slutet av nästa vecka, säger Kristina Petterqvist.

Kommunen har även anlitat en extern utredare som var på plats under tisdagen när rören frilades.

– Utredningen genomförs av Afry och tidplanen för när den kommer vara klar är inte bestämd.

Har ni någon uppskattning om vad reparationen kostar?

– I dagsläget har jag ingen kostnadsuppskattning då vi är mitt uppe i arbetet.