För att effektivisera slår det rödgröna styret ihop Norrmalms och Östermalms förvaltningar den 1 juli.

Den nya stadsdelsnämnden kommer se ut på samma sätt som Norrmalms och Östermalms nämnder sett ut, fast med delvis nya ledamöter. Enligt stadsdelsdirektören ska sammanslagningen inte påverka invånarna – men har kritiserats av Moderaterna för att gynna Norrmalm.

Socialdemokraterna sitter på ordförandeposten i båda malmarna och kommer att fortsätta med det. Partiet har röstat fram sina nya kandidater med Petter Martinsson i spetsen. Han bor på Gärdet tillsammans med sin sambo och sitter som ledamot i Östermalms stadsdelsnämnd sedan årsskiftet.

– Det känns väldigt bra, riktigt roligt med en rejäl utmaning. Jag är ödmjuk inför uppgiften. Det blir en stor stadsdel vi ska hantera, säger han.

Vad tror du Norrmalmsbor tycker om att en Östermalmsbo för deras talan?

– Jag hoppas att man ska tycka att det känns bra. Vi har gjort vårt bästa från S för att ha 4 företrädare från varje stadsdel på listan. Det är viktigt att vi har den spridningen. Formellt blir hela nya stadsdelen Norra innerstaden men det är bara positivt att man fortsätter ha en lokal koppling.

Vad blir det första du tar tag i?

– Det som krävs för att få stadsdelen att fungera. Vi kommer att ha ett möte redan lördagen den 1 juli där vi fattar alla beslut som måste tas för att få den stadsdelen att fungera. Men vi gör inga radikala omläggningar av verksamheten bara för att det blir en ny stadsdel. Jag kommer att lägga heltid på att få igång allting och i höst kommer jag med största sannolikhet att plugga en master i statsvetenskap på deltid.

– Rent politiskt fortsätter vi med prioriteringar vi haft. Särskilt kommer vi i närtid att ta tillbaka tre vård- och omsorgsboenden i egen regi under de kommande åren enligt tidigare fattade beslut.

Vad har du för bakgrund?

– Som officer i försvarsmakten. Sedan var jag politiskt sakkunnig i regeringskansliet åt den förra regeringen. Jag har en examen i nationalekonomi från Handelshögskolan och en från försvarshögskolan i statsvetenskap. Jag är anställd inom försvaret som reservofficer och tjänstgör när det behövs.

Vad tar du med dig från tiden politiskt sakkunnig?

– Säkerhetspolitik är mitt särskilda intresse. I regeringskansliet jobbade jag med EU-politik för Hans Dahlgren, det var väldigt lärorikt. Även om det är skillnad på lokal-, EU, och utrikespolitik tror jag att det finns många lärdomar att ta med sig: vikten av att förhandla, förankra sina beslut och ha en bra dialog med partierna man samarbetar med.

De andra partierna har också röstat fram nya ledamöter. I måndags kväll röstade kommunfullmäktige igenom förslaget till ledamöter i den nya stadsdelsnämnden.