”När vi två blir en”, sjöng Gyllene tider och ”tog cykeln ner till city när bussen slutat gå”.

I december fick Norrmalms stadsdelsdirektör Jesper Ackinger uppdraget att slå ihop och leda Norra innerstans nya förvaltning när Norrmalms och Östermalms förvaltningar slås samman. Enligt det politiska styret innebär en större förvaltning att det är lättare att ta helhetsgrepp inom flera områden. Med drygt 155 000 invånare blir stadsdelsområdet större än Södermalm. Den 1 juli ska allt vara klart.

– Det känns spännande och intressant att vara med och bygga en helt ny förvaltningsorganisation. Sedan är det också lite skrämmande, säger Jesper Ackinger.

...Östermalm.

...Östermalm.

mostphotos

Döps inte om

I dag arbetar 2 000 personer vid förvaltningarna. Det blir ytterligare 500 när staden tar över äldreboendena Sabbatsberg, Kampementet och Kattrumpstullen.

– Både Norrmalm och Östermalm är ganska slimmade organisationer. Framför allt Norrmalm. Den stora vinsten är att få loss resurser till att göra annat.

Prognoser visar att antalet äldre ökar i båda stadsdelarna. På Norrmalm kommer det att bli färre barn medan det på Östermalm ser ut att bli fler om cirka fem år.

Detta i takt med att de nybyggda områdena i Norra Djurgårdsstaden, Värtahamnen och Loudden utvecklas.

– När man lämnar barnen på förskolan på morgonen kommer man inte märka någon skillnad i samband med sammanslagningen. Det kommer inte att märkas inom äldrevården heller. Skillnaden blir en ny faktura­adress som kommer från Norra innerstan istället.

Hur mycket kostar sammanslagningen?

– Det är svårt att svara på. Men vi ska göra det här inom den befintliga budgetramen som finns för Östermalm och Norrmalm.

Finns det någon risk för att verksamheter eller brukare faller mellan stolarna?

– Nej det tror jag inte. Alla har rutiner för att det ska fungera idag. Slutar någon hastigt kan det bli en utmaning, men jag har svårt att tro det och känner mig trygg med att man har koll på ärendena.

– Vi har väldigt många lokala verksamheter kvar och kommer att fortsätta ha kontakten med invånarna.

Har ni något gemensamt kontor på gång?

– För att bygga en gemensam förvaltningskultur tror jag att man måste flytta ihop på sikt. Vi får se vad det finns för möjligheter.

Kan man fortsätta säga att man bor på till exempel Östermalm efter sammanslagningen?

– Det här handlar mer om oss som arbetar med stadsdelarna. Vi kommer inte att dra igång en stor kampanj för att stockholmarna ska identifiera sig som Norra innerstadsbor.

– Jag tycker att det är bra om man identifierar sig som Östermalms- eller Norrmalmsbo: ”Jag är Birkastansbo, jag bor i Ekis, jag bor i Hjorthagen”. Det gör att man lär känna människor som bor där och tar hand om sitt område.

– Vi kommer alltså inte att döpa om stadsdelarna. Norrmalm och Östermalm är områden av hävd. De lokala stadsdelarna kommer fortfarande att finnas kvar.