Fackförbundet Kommunal mobiliserade snabbt när de fick nys om kommunstyrets planer. Kort innan socialnämndens sammanträde stod det klart att beslutet i frågan om att lägga den kommunala personliga assistansen på privata aktörer pausats.

Samtidigt står de 237 anställda inom Salems LSS nervöst och väntar på ett beslut.

– Vi hade lite på känn att något stort var på gång när vi fick en mejlkallelse till ett möte. Det är klart att man är orolig för vad som ska hända – jag trivs ju bra som det är i dag och tycker det är tryggt att jobba inom kommunen, säger Pia Heidenfors, kommunanställd sedan 1995 och inom personlig assistans sedan 2008.

Risk för vårdtagarna

Trots löften från politiken om att de som arbetar inom den kommunala LSS-verksamheten inte skulle mista jobbet vid en eventuell övergång till privata aktörer är Pia orolig för vad en sådan övergång skulle innebära.

– Jag har aldrig jobbat inom det privata men jag har hört att det är stora skillnader mellan att jobba för kommunen eller att jobba privat. Osäkrare anställningsvillkor och kortare uppsägningstid. För mig som är 62 är pensionen också viktig och att få jobba heltid den sista tiden, säger hon.

Ser du någon risk för vårdtagarna vid en övergång?

– Absolut! Privat är det mer vinstdrivande och så är det inte inom kommunen. Jag märker också att det finns en viss oro bland brukarna och deras anhöriga om att det ska bli privat. De har ju fått välja, och de har valt det kommunala av en anledning, för att de är oroliga för att med det privata skulle det bli sämre för deras del.

"De håller inte budget"

En pågående statlig utredning om huvudmannaskapet för LSS var anledningen till att kommunens utredning pausades i december. Den statliga ska undersöka om LSS bäst drivs av staten eller av kommunerna, som i dag. Den väntas presenteras i vår och Salem vill läsa den innan de tar privatiseringsfrågan vidare.

En fortsatt drift av LSS-verksamheten under kommunal flagg vore en förlustaffär, menar Elisabeth Bovin-Exner (M), ordförande i Salems socialnämnd.

– De håller inte budget. Privata utförare är däremot tvungna att hålla sin budget – de kan inte äska pengar från kommunen. Skulle de ändå gå med förlust får de täcka upp ur sin egen bokföring. På så sätt skulle det aldrig bli några förluster för kommunen, säger hon.

Får mothugg av Pia

Så här med facit i hand tycker Elisabeth Bovin-Exner att hanteringen av situationen i vintras var olycklig. Det som beslutats i nämnden var att socialförvaltningen skulle utreda frågan, i stället gick de ett snäpp längre, menar hon.

– Man informerade också personalen och facket. Hela händelsen skedde för fort och det gick inte i laga ordning. Så jag hoppas att den statliga utredningen ska kunna peka oss i en riktning som vi sedan kan rätta oss efter när vi tar tag i den här frågan igen.

Men Pia Heidenfors håller inte med om att kommunens LSS borde säljas för att de redovisar ett underskott.

– Ändå visar både socialnämnden och Salems kommun ett överskott. Människor har behov och om vi då behöver sätta in mer personal för att tillgodose dem så ska det ju få kosta. Människors behov ska inte behöva mätas i pengar. Jag känner att det är viktigt att ha kvar personlig assistansen i kommunen för att få ha valmöjligheter för invånarna som är i behov av assistans. Och det skapar också fler arbetstillfällen, säger hon.

Alliansstyret vill utreda privatisering av LSS – pausas

Ska Salems kommun fortsätta erbjuda personlig assistans eller inte? Det är frågan som Salems politiska styre velat utreda, men som fått facket att se rött.

Det var inför förra veckans sammanträde i socialnämnden i Salem som en programpunkt väckte starka känslor: privatisering av Salems kommuns personliga assistans.

– En av våra medlemmar fick nys om det här och vi började mobilisera mot det här förslaget, säger Alexander Lövkvist Trapp, ordförande för Kommunal i Botkyrka och Salem.

Och fackets mobilisering fick effekt. När socialnämnden sammanträdde hade punkten om den utförsäljningen av den privata assistansen strukits. Men än är inte frågan ur världen, menar Lövkvist Trapp.

MOTSTÅND. Alexander Lövkvist Trapp är ordförande för Kommunal i Botkyrka/Salem, och enligt honom kommer facket aldrig acceptera en privatisering av den personliga assistansen.

MOTSTÅND. Alexander Lövkvist Trapp är ordförande för Kommunal i Botkyrka/Salem, och enligt honom kommer facket aldrig acceptera en privatisering av den personliga assistansen.

Kommunal

– De hänvisade till att man väntar in den statliga utredningen om personlig assistans, som ska visa om det är mer gynnsamt att den här verksamheten ska bedrivas i statlig eller kommunal regi och sen återkomma. Vi tolkar det som att det politiska styret säger "Oj då! Nu kom ni på oss", säger han.

Tar ställning sen

Men Elisabeth Bovin-Exner (M) håller inte med. Hon är ordförande i socialnämnden och menar att det endast handlade om att nämnden blivit uppmärksam på den statliga utredningen. Risken är att det blir dubbelarbete om kommunen utreder detta innan den statliga utredningen presenterats.

– Vi inväntar den statliga utredningen och därefter ska vi eventuellt fortsätta utreda frågan, säger hon.

Men den här frågan har ju uppkommit ur en politisk vilja?

– Så är det. Vi som kommun har en skyldighet att undersöka andra lösningar när vi inte får en budget i balans. Kommunens personliga assistans redovisar underskott. Det är skattebetalarnas pengar, och det måste vi ta ansvar för.

För att vänta med att fatta ett beslut får hon medhåll från det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna.

– Vi kände väl att det underlag som fanns inte var tillräckligt, och att det vore klokt att vänta in och se vad den statliga utredningen visar, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

"Står redo"

Oavsett vad statens utredning visar kommer Kommunal inte att backa i den här frågan, lovar ordförande Alexander Lövkvist Trapp.

– Vi står redo med en ny mobilisering när den utredningen kommer. Vi tänker inte acceptera en privatisering.

Personlig assistans – kommunal eller statlig fråga?

I dag är det kommunen som beslutar om en person har rätt till personlig assistans. Om det är mer än 20 timmar i veckan är det istället Försäkringskassan (staten) som beslutar om assistansersättning.

Just nu pågår en utredning som ser över möjligheten att lägga hela ansvaret för personlig assistans på staten.

Utredningen ska bland annat titta på för- och nackdelar med förändrat huvudmannaskap för personlig assistans och föreslå hur det skulle gå till om staten gick in och tog över ansvaret.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.

Källa: Riksdagen, SKR