Det var inför förra veckans sammanträde i socialnämnden i Salem som en programpunkt väckte starka känslor: privatisering av Salems kommuns personliga assistans.

– En av våra medlemmar fick nys om det här och vi började mobilisera mot det här förslaget, säger Alexander Lövkvist Trapp, ordförande för Kommunal i Botkyrka och Salem.

Och fackets mobilisering fick effekt. När socialnämnden sammanträdde hade punkten om den utförsäljningen av den privata assistansen strukits. Men än är inte frågan ur världen, menar Lövkvist Trapp.

MOTSTÅND. Alexander Lövkvist Trapp är ordförande för Kommunal i Botkyrka/Salem, och enligt honom kommer facket aldrig acceptera en privatisering av den personliga assistansen.

MOTSTÅND. Alexander Lövkvist Trapp är ordförande för Kommunal i Botkyrka/Salem, och enligt honom kommer facket aldrig acceptera en privatisering av den personliga assistansen.

Kommunal

– De hänvisade till att man väntar in den statliga utredningen om personlig assistans, som ska visa om det är mer gynnsamt att den här verksamheten ska bedrivas i statlig eller kommunal regi och sen återkomma. Vi tolkar det som att det politiska styret säger "Oj då! Nu kom ni på oss", säger han.

Tar ställning sen

Men Elisabeth Bovin-Exner (M) håller inte med. Hon är ordförande i socialnämnden och menar att det endast handlade om att nämnden blivit uppmärksam på den statliga utredningen. Risken är att det blir dubbelarbete om kommunen utreder detta innan den statliga utredningen presenterats.

– Vi inväntar den statliga utredningen och därefter ska vi eventuellt fortsätta utreda frågan, säger hon.

Men den här frågan har ju uppkommit ur en politisk vilja?

– Så är det. Vi som kommun har en skyldighet att undersöka andra lösningar när vi inte får en budget i balans. Kommunens personliga assistans redovisar underskott. Det är skattebetalarnas pengar, och det måste vi ta ansvar för.

För att vänta med att fatta ett beslut får hon medhåll från det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna.

– Vi kände väl att det underlag som fanns inte var tillräckligt, och att det vore klokt att vänta in och se vad den statliga utredningen visar, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

"Står redo"

Oavsett vad statens utredning visar kommer Kommunal inte att backa i den här frågan, lovar ordförande Alexander Lövkvist Trapp.

– Vi står redo med en ny mobilisering när den utredningen kommer. Vi tänker inte acceptera en privatisering.