Från och med juni finns bara två utförare av boendestöd i Tyresö att välja på, efter att de privata utförarna Stora Sköndal och Lindalen tidigare i år sagt upp sina avtal med kommunen. Därför har Tyresö kommun beslutat att starta upp boendestöd i kommunal regi, med namnet kommunala boendestödsgruppen.

Enligt Catrin Ullbrand, biträdande förvaltningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, har det varit på tapeten i flera år.

– Boendestöd ser vi som en väldigt viktig insats. När det införs med god kvalitet är det ett jättebra stöd till individen för att skapa en hållbar situation i sitt eget hem. Där har kommunen yttersta ansvaret och ett kommunalt alternativ behövs för att säkerställa stödet.

Förra året upptäcktes i en kommunal granskning flera brister inom både Stora Sköndal och Lindalens verksamheter, som Mitt i tidigare rapporterat om.

Krävde högre ersättning

Enligt Amila Srabovic, områdeschef Stöd och omsorg på Stora Sköndal, har granskningen inget med uppsägningen att göra. 

– Vi har sagt upp avtalet för att ersättningsnivåerna inte harmoniserar med avtalskraven, och vi krävde en högre ersättning för att kunna leva upp till kraven med god kvalitet. Kommunen önskade en förlängning, men var inte beredd att höja ersättningsnivån.

Stiftelsen ska direkt efter att de blivit medvetna om bristerna inom verksamheten vidtagit åtgärder och upprättat en åtgärdsplan, som blev godkänd av Tyresö kommun i slutet av oktober förra året.

– Vi har ett kontinuerligt samarbete och pågående viktig dialog med Tyresö kommun där vi har följt upp åtgärderna, samt säkerställer att våra kunder får en så bra övergång som möjligt till sina nya utförare, säger Amila Srabovic.

"Tolkas som en bortprioritering"

Inte heller för Lindalens boendestöd ska det finnas något samband mellan verksamhetens beslut att avsluta samarbetet med Tyresö och bristerna i granskningen.

– Anledningen till att Lindalens väljer att till slut avsluta vår boendestödsverksamhet i Tyresö handlar om det inte finns någon som helst korrelation mellan ersättningen som kommunen ger och de årliga normala samhällsstrukturella ökade kostnader som alla verksamheter har. Kommunen har inte höjt ersättningen för boendestöd under flera år vilket kan tolkas som en bortprioritering av målgruppen bland mycket annat, skriver Loreto Saldana, verksamhetsansvarig på Lindalens Omsorg, i ett mejl.

Kritisk period

Enligt Catrin Ullbrand är själva överflyttningen av stödet kritiskt.

– Det är en situation som kan bli väldigt jobbig för många som har boendestöd och kräver mycket planering tillsammans med utförarna. Vi tycker vi haft väldigt bra samarbete fram till nu, både med utförarna som nu lämnar men kanske framför allt de som är kvar.

Kommunala boendestödsgruppen kommer att organiseras som en egen grupp inom äldre- och omsorgsförvaltningen, där gruppen till största delen kommer bemannas med befintlig personal.

– Exakt vilken personal som kommer användas kan jag inte svara på i dagsläget, men det finns befintlig personal med kompetens och man kommer även jobba med kompetenshöjande åtgärder. Om behovet ökar kan man också behöva fylla på med personal externt ifrån, säger Catrin Ullbrand.