Budskapet är motsägelsefullt. Å ena sidan talar SL:s delårsrapport januari-april om ett "historiskt tufft ekonomiskt år för kollektivtrafiken" och om stora kommande sparkrav.

Å andra sidan konstateras att verksamheten hittills i år har har gått mycket bättre än budgeterat. Resultatet för de första fyra månaderna visar ett plus på 126 miljoner – nästan en halv miljard bättre än budget.

Totalt sett har SL-trafiken kostat 236 miljoner mindre än vad politikerna trodde när budgeten lades i höstas.

– Det är delvis en effekt av de viten som betalats in på grund av bristande leverans i pendeltågstrafiken, säger Catarina Strömsten-Falkenmark, ekonomidirektör på trafikförvaltningen.

Vitena som MTR har fått betala uppgick under januari-april till 56,6 miljoner. Till det kommer prisavdrag kopplat till alla inställda tåg. Sammanlagt 161 miljoner av de minskade SL-kostnaderna hänger samman med problemen i pendeltågstrafiken.

Prognosen är dystrare

Biljettintäkterna har hittills varit 19 miljoner högre än budgeterat, trots att resenärerna inte har återvänt till SL efter pandemin i den takt politikerna räknat med.

Längre fram i år räknar SL med en sämre utveckling och prognosen för 2023 är ett underskott på -227 miljoner när det gäller biljettintäkter.

Just nu finns förslag ute om indragna och sammanslagna busslinjer och utglesad pendeltrafik som skulle spara runt 230 miljoner. Inför 2024 finns ytterligare sparkrav på över 900 miljoner.

– Vi ska fortsätta ha höga ambitioner, men vi behöver också anpassa trafiken efter nya nivåer på resandet i Stockholm för att klara de resultatkrav som ställs på oss, kommenterar SL-chefen David Lagneholm.

Även om SL just nu går med plus pekar prognosen på ett underskott för helåret på -985 miljoner kronor.