Peab bygger broar i Upplands-Bro

Peab har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga två olika öppningsbara broar i Upplands-Bro kommun. Kontraktssumman uppgår till 204 miljoner kronor.

  • Publicerad 09:24, 16 jul 2021

Det gäller broarna som går över Almarestäket respektive Erikssund. Både dessa broar har nått sin tekniska livslängd och ska bytas ut till två nya broar.

Bro nummer 1

På väg 263 över Håtunaviken precis vid Erikssund ligger den ena bron, på gränsen mellan Sigtuna och Upplands-Bro.

Bro nummer 2

Den andra bron är den som återfinns på väg 841 och går över Almarestäket, denna ligger precis på gränsen mellan Upplands-Bro och Järfälla.

 Båda broarna väntas få bredare körfält och plats för gång- och cykelväg. Peab beskriver uppdraget som att det känns väldigt bra att få bidra med både ”trafiksäkerhet och bärighet” i och med brobygget på de två platserna i kommunen.

Trygg och säker Bro

– Att vi är delaktiga till att vi har säkra och trygga broar är ett viktigt uppdrag för oss som lokal samhällsbyggare och något vi är stolta över, säger Thomas Larsson, produktchef Peab Anläggning och fortsätter:

 – Vi ser redan nu i planeringsstadiet att vi kan hitta många synergier mellan de båda broarna, såsom liknande tekniska konstruktioner.

Då börjar bygget

Byggstart för båda dessa nya broar förväntas att bli under hösten 2021, därefter beräknar man att vara klar under 2024.

Bron över Almarestäket:

Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år och väg 841 trafikeras av omkring 2 600 fordon per dygn. Cyklister måste samsas med bilar eftersom det saknas cykelbana. Fotgängare kan ta sig över bron på en cirka en meter bred trottoar på södra sidan.

Källa: Trafikverket