Tio dagar efter att valresultatet fastställdes har röstberättigade i Botkyrka haft möjlighet att överklaga resultatet i valet till kommunfullmäktige. Något som gjordes flitigt.

Valprövningsnämnden, som behandlar dessa frågor, har tagit emot åtta anmälningar kopplade till Partiet Nyans och mer specifikt deras partiledare Mikail Yüksel. Han tog en plats i kommunfullmäktige efter att ha skrivit sig retroaktivt i kommunen från den 10 september, alltså dagen innan valdagen.

https://www.mitti.se/nyheter/svar-tid-vantar-for-nyans-i-botkyrkapolitiken/repviv!bnXT0dpgd35Qv@4uKDLPHw/

Tre av anmälarna är toppolitiker i Botkyrka. Bland annat Centerpartiets gruppledare Dag Ahlse.

– Jag tycker att han manipulerar hela systemet. I en artikel kan han inte ens peka på var Tumba ligger, och hur kan han då agera för Botkyrkas bästa? Det är orimligt att stå på 16 listor och sedan välja och vraka var man vill verka någonstans, säger han.

Ingen rösträtt i Botkyrka

En annan aspekt som förekommer bland anmälningarna är att Yüksels agerande skulle strida mot kommunallagen, som säger att man måste ha rösträtt i den kommun där man vill ta plats.

– Jag tolkar det som att oavsett om man kan folkbokföra sig retroaktivt så kan man inte få rösträtt retroaktivt, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka.

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Robert Stenkvist anmälde också partiledaren.

– Jag tänkte först inte anmäla honom, men efter påstötningar ansåg jag att det ingår i mitt jobb som riksdagsledamot. Men jag tror att det här kommer gynna Nyans: att de kan framföra att de blivit orättvist behandlade och motarbetade på oriktiga grunder. Sånt väcker sympati, och det vet vi sverigedemokrater. Fast vi har blivit illa behandlade på riktiga grunder, säger han.

Yüksel ifrågasätter nämndens neutralitet

Mikail Yüksel ser inga större problem med anmälningarna mot honom. Han lämnar sitt politiska öde i valprövningsnämndens händer.

– Det låter vi valprövningsnämnden avgöra. Men jag tror att överklagan kommer få avslag med tanke på att valmyndighetens bedömning har varit att godkänna mig, säger han.

Dock ställer han sig frågande till hur valprövningsnämnden fungerar.

– Eftersom nämnden består av medlemmar från politiska partier undrar jag om de kommer kunna hålla sig neutrala i det här ärendet och följa lagen, eller om de ska behandla oss på samma sätt deras partikamrater.

Valprövningsnämnden meddelar att de ännu inte har tagit något beslut om Mikail Yüksel.