I februari berättade Mitt i om att det nya rödgröna styret i Hägersten-Älvsjö ville överta parkskötsel och renhållning i egen, kommunal regi.

Orsaken var bland annat flerårigt missnöje med hur entreprenören Svevia skötte arbetet. Man ville kunna styra parkarbetet på ett mer direkt sätt och få större kontroll över kostnaderna.

Men först skulle en utredning göras, om förutsättningarna. Nu är den klar.

– Utredningen visar att det finns goda förutsättningar för att driva parkskötseln i egen regi. Därför ska vi nu ta ett inriktningsbeslut om att arbeta vidare med ett övertagande, säger Sara Grolander (MP), ordförande i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.

Lägre kostnader

Mitt i träffar Sara Grolander i Svandammsparken, där också Linda Palo, avdelningschef för samhällsplanering och intern service vid stadsdelsförvaltningen, sluter upp. Hon har lett utredningsarbetet, på det rödgröna styrets uppdrag.

– Vår utredning visar att det blir ekonomiskt fördelaktigt att ta över parkskötseln. Det kostar att ta över och att starta upp en egen verksamhet. Men efter det blir kostnaden lägre än vad den har varit med entreprenörer, säger Linda Palo.

Beräkningen är att parkskötsel i egen regi kommer att kosta stadsdelsförvaltningen 33,6 miljoner kronor 2026. Det kan jämföras med de 36,9 miljoner kronor den väntas kosta 2024, då den ännu sköts på entreprenad.

Egen maskinpark

I dag har Bite entreprenad i Älvsjö. I Hägersten-Liljeholmen tar DN Trädgård & Markskötsel i höst över den entreprenad Svevia tidigare haft. Utredarna har tagit fram flera alternativ för övertagandet av deras arbete. Det alternativ de förordar att politikerna väljer innebär att parkskötseln i hela Hägersten-Älvsjö övergår i kommunal regi hösten 2025, till en kostnad av 15 miljoner kronor.

Då ska en maskinpark vara inköpt. I den ska bland annat gräsklippare, pick up-bilar, traktorer med sopaggregat, lövblåsare och häcksaxar ingå. Dessutom ska lokaler finnas till dem, troligen i Västberga.

Sara Grolander, ordförande i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (MP)

Sara Grolander, ordförande i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (MP)

Märta Lefvert

Fördel ha egen personal

Personal ska också vara på plats – 17 heltidsanställda plus säsongsanställda.

– Fördelen med en egen personalstyrka är att vi lättare kan välja själva vad de ska prioritera. Det blir också större kontinuitet med fast, lokal personalstyrka och vi kan satsa på utbildningar, till exempel i biologisk mångfald, säger Sara Grolander.

Runt om i stadsdelen har det funnits klagomål på både renhållning, parkskötsel och snöröjning. I februari fanns idén att även överta snöröjning på parkmark, i kommunal regi. Så blir det inte. Orsaken är att den är mer komplicerad att sköta för en enskild stadsdel.

– En entreprenör med uppdrag i flera områden har lättare att ha en beredskap och snabbt kunna bemanna, vid snöfall, säger Linda Palo.