Minns skräcken i februari 2020 när tv visade överfulla sjukhus i Italien, där människor massinsjuknat i ett mystiskt virus från Kina.

Det kunde väl inte komma hit?

Men den 11 mars skördade viruset sitt första offer i Stockholm.  

Det var ont om skyddsutrustning i vården. Volontärer tillverkade plastförkläden och visir. Ett fältsjukhus smälldes upp på nolltid i Stockholmsmässan.

Rädda för smitta

Den 18 mars fick sjukhusen ok att börja använda gasmask 90 för att skydda personalen från smitta.

Tumbabon Dana Yamini, specialistsjuksköterska i intensivvård på Södersjukhuset, var en av dem.

– Vi var instängda i salar i 12-timmarspass med patienter som kunde dö när som helst. Det var jobbigt, och samtidigt gav det adrenalinkickar att kunna rädda liv, säger han.

Men det kostade på. Snart kom sjukskrivningarna, berättar han.

– Det var många av oss som gick sönder inuti. Jag brände ut mig, och har varit sjukskriven till och från sedan den andra smittovågen, säger han.

Smittan spreds på äldreboenden, och många där avled. Anhöriga fick inte komma på besök.

Restriktioner

Restriktioner infördes, och snart låg köpcentrum och krogar öde. Att hålla minst två meters avstånd och hälsa med armbågen blev vardag. Och att stå i kö till provtagningsbussarna.

En besvärlig tid, som kanske känns smått surrealistisk så här i efterhand. Men inte för Dana Yamini.

– Jag ser fortfarande allt kristallklart, inne i huvudet, vartenda moment. Det är skillnad att läsa en historia och att skapa den. Vi skapade historia, säger Dana, som även är fotograf och dokumenterade covidvården på Sös.

Vi andra jobbade hemifrån om vi kunde och undvek kollektivtrafik. Och hur var det nu, hade munskydd någon effekt? Det dröjde till januari 2021 innan det rekommenderades.

Massvaccinering

Vid det laget hade de första doserna vaccin börjat ges till äldre. Åldersgrupp för åldersgrupp köade sedan vid alla mottagningar för massvaccinering som öppnades.

Men virus är luriga och muterar. Vaccintillverkarna försöker hålla jämna steg, och nu är vi uppe i dos fem för de äldre.

– Utan vaccin hade minst dubbelt så många dött, troligen många fler än så enligt publicerade beräkningar.

Det säger Matti Sällberg, professor vid Karolinska institutet, som leder ett forskningsteam som tar fram ett nytt vaccin mot covid-19.

Räddningen

Viruset blir mer smittsamt för varje mutation. Hade inte vaccin funnits när deltavarianten dök upp våren 2021 hade "den ställt till med ett elände" säger han.

– Och då hade vi haft en ännu längre period med nedstängda samhällen och en omfattande påverkan på samhällen globalt.

Det nya vaccinet skiljer sig från andra genom att det slår mot flera proteiner i viruset och därmed är bredare, och det är tänkt att användas som boosterdos.

Det testas nu på människa och kan tidigast vara godkänt om 1-2 år om allt går enligt plan.

27 stockholmare döda i covid senaste dygnet

27 patienter i region Stockholm har rapporterats avlidna av covid-19 sedan i går – en kraftig ökning. Senaste veckan har också antalet smittade på äldreboenden ökat med 178 procent.

Sedan några veckor har smittspridningen ökat kraftigt i Stockholms län. Nu syns ökningen även i antal inlagda på sjukhus och antal avlidna.

– Det smärtar mig att 27 patienter med covid-19 har rapporterats avlidna sedan igår. Mina tankar går idag främst till varje patients närstående och vänner. Men som läkare vet jag också vilken smärta och känsla av maktlöshet som varje enskilt dödsfall innebär för en redan hårt prövad vårdpersonal. Det enda som kan trycka ner den här utvecklingen är att alla stockholmare följer rekommendationerna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Det senaste rapporten om avlidna kom i tisdags. Då hade elva personer avlidit under de föregående tre dygnen. Totalt har 2494 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Stockholm. Det är elva fler än vid den senaste rapporten. Omkring 40 procent av dessa fanns på äldreboenden.

https://www.mitti.se/nyheter/pa-vag-ner-i-covidgruvan-igen-allvarligt-lage/reptki!U0lYy6jdcMztstIWkoVelQ/

Senaste veckan ökade antalet smittade på boenden i Stockholm med 178 procent, enligt Smittskydd Stockholms statistik. Från 26 bekräftat covidsjuka äldre till 128.

V 44 avled 16 personer, v 45 också 16, och nu 27 på ett dygn. Hur förklaras det?

– Vi har en ökad smittspridning i samhället sedan i början av oktober, och då kommer vi i den här fasen med ökat antal inlagda på sjukhus, och fler i intensivvård. Och en del klarar det inte. Det här är en obarmhärtig och svår sjukdom, säger Björn Eriksson.

– Det här är ett sorgligt bevis på att vi har en hög smittspridning, säger han.

Kan du säga något om de avlidna, fanns de på säbo, eller på sjukhus?

– Nej, de uppgifterna har jag ännu inte, de redovisas senare, säger han.

Smittan har ju tagit sig in på säbo i rask takt, den 9 november fans smittade på 48 boenden mot 28 veckan dessförinnan.

Är det därför dödstalen stiger nu?

– Vi vet ju ännu inte om de som nu avlidit funnits på säbo. Men det är precis där vi inte vill ha smittan. Det är ett misslyckande.

Har ni gjort tillräckligt för att hålla smittan utanför äldreboendena?

– Alla inblandade gör vad de kan, med smittspårning och isolering. Men vi har en bred samhällsspridning och då är det tyvärr lättare att smitta kan komma in.

Smittade på äldreboenden i Stockholm

Berkäftade fall av covid-19 per vecka t.o.m. 8 november 2020, provtagna på ett särskilt boende för äldre. Källa: Region Stockholm

https://www.mitti.se/nyheter/snabbtopsa-personal-pa-boenden-innan-passet/reptkk!zn@FTwflv5wAwdhfJFYLg/

"Krama inte ur det sista ur personalen"

Inget sjukhus har ännu aktiverat krislägesavtalet för att klara covid-vården. Bra, tycker Johan Sand, specialistsjuksköterska vid Karolinska i Huddinge.

Dagen före julafton fick Region Stockholm ja till att åter använda sig av krislägesavtalet vid sjukhusens intensivvårdsavdelningar.

Men ännu är det inget sjukhus som har aktiverat det.

Det är Johan Sand, specialistsjuksköterska på covid-iva vid Karolinska i Huddinge, glad för.

– Det är väldigt slitigt. Man är nästan livegen, eftersom man kan bli inbeordrad nästan när som helst, säger han.

Dubbel lön

Krislägesavtalet innebär att personalen får 48-timmars arbetsvecka, men också mer än dubbelt betalt per timme. Utöver de 48 timmarna kan nödfallsövertid beordras.

Vi träffade honom i våras, när pandemin tagit fart. Då såg han avtalet som enda möjligheten att klara bemanningen. Det gällde då april-augusti.

https://www.mitti.se/nyheter/jobbar-12-timmarspass-i-coronapandemin-nu-far-de-krislon/lmtdc!8344355/

Nu ser han annorlunda på det.

– Jag tycker inte att man har uttömt alla möjligheter att öka personalstyrkan. Personal från privata vårdgivare har inte kallats in, vilket gjordes i våras, så att vi kunde öppna fler vårdplatser. Om man nu lärt sig något från i våras så är det dags att visa det nu, säger han.

Långa arbetsdagar

Han tycker att det absolut sista man ska ta till är att krama ur det allra sista från dem som jobbar på akutsjukhusen.

– Vi jobbar 12-timmarspass sedan i november, men har normal veckoarbetstid. Jag tror inte någon vill att krislägesavtalet börjar användas igen, säger han.

Hög sjukfrånvaro

Region Stockholms motivering till att nu aktivera krislägesavtalet är att det råder "extraordinära omständigheter" och föreligger ett "krisläge vad gäller personalförsörjningen", då smittspridningen är fortsatt hög och sjukfrånvaron är högre än normalt.

Men ännu har alltså inget sjukhus använt sig av möjligheten.

Sjukhusen avvaktar

Lennart Stenemyr, förhandlingschef på Danderyds sjukhus skriver i ett mejl: "Vi följer utvecklingen och är förberedda om det blir aktuellt".

Södersjukhusets presstjänst meddelar att "i dagsläget har vi inte planerat att aktivera krislägesavtalet".

Kollegan på Karolinska universitetssjukhuset skriver "Vi följer och bedömer situationen dagligen men i nuläget finns det inte något beslut på att avtalet ska aktiveras". Inte heller på S:t Görans sjukhus är krislägesavtalet aktiverat.

Krislägesavtalet

Alla fackförbund inom kommuner och regioner har tecknat ett krislägesavtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Det kom till efter de stora skogsbränderna sommaren 2018.

Avtalet aktiverades av Region Stockholm i april, och sträckte sig över sommaren.

Med krisläge avses händelser som innebär allvarlig samhällsstörning och som kräver omedelbara insatser.

Avtalet gör det möjligt med in- och utlåning av personal mellan regioner och kommuner.

Enligt avtalet kan personal få utökad arbetstid upp till 48 timmar i veckan under fyra veckor.

Ersättningen ska då vara 120 procent av lönen, utöver ordinarie lön.

Skulle arbetstiden överstiga 48 timmar i veckan utökas den extra ersättningen till 150 procent av lönen, per arbetad timme, så kallad nödfallsövertid.