En stor del av huskropp A brann ned och enligt kommunen går resterande del inte att använda. Detta drabbar lektionssalar för årskurs 1, 2, 3 och särskola. 

Martin Widholm är grundskolechef i Tyresö kommun. Han ingår i det centrala kristeamet som arbetar intensivt med att planera och hitta lösningar för eleverna och personalen nästa vecka. 

– Vi håller just nu på att organisera inför framtiden och vi har utredare på plats på skolan. Så länge det är rökutveckling kan vi inte sätta på ventilationssystemet.

Branden blossade upp igen

Under tisdagseftermiddagen pyr elden i skolan fortfarande och avger mängder av rök. Tidigare under dagen blossade branden återigen upp i lågor som brandkåren fick komma och släcka.

På grund av detta håller skolan stängd onsdag, torsdag och fredag. På fredag återkommer kommunen med besked om var barnen kommer få sin undervisning nästa vecka.

– Vi kommer kunna ge barnen trygghet och undervisning, men sannolikt kommer de behöva se lite förändringar en period framöver medan vi iordningställer skolan. Vi vet inte än hur dessa förändringar kommer se ut.

Stimmets förskolebarn fortsätter ha sin verksamhet på Förskolan Vattenhjulet till dess att ventilationen är igång.

Särskolan extra stor utmaning

Enligt Martin Widholm är det en extra stor utmaning att hitta ersättningslokaler för särskolan.

– Den största utmaningen är att det är en elevgrupp som har ett väldigt stort trygghetsbehov. Det är en prioriterad grupp för oss som vi är väldigt försiktiga med. De har större behov av till exempel rullstolsanpassade lokaler och mindre rum.

– Sen försöker vi såklart se till att alla elever får en så sammanhållande och bra miljö som möjligt. 

Erfarenhet från tidigare bränder

I det centrala kristeamet ingår bland annat alla skolchefer, förvaltningschefen, elevhälsan och kommunikationsenheten. Tillsammans med skolans egna kristeam planerar de nu vilka insatser som behövs de första dagarna och även i fortsättningen.

Enligt Martin Widholm har erfarenhet från tidigare skolbränder i kommunen, till exempel i Bergfotens skola i våras, gjort att krisgruppen har koll på vilka steg krisledningsarbetet ska göras i.

– Jag är jätteimponerad av samarbetet, dels med personalen på skolan som är extremt lösningsorienterade, men vi har också en effektiv organisation där vi arbetar väldigt snabbt för att få till analyser och lösningar.