Beroendet av hyrpersonal i Region Stockholm ska minska, har politikerna bestämt. Den 1 mars infördes stopp för nya avtal, vilket lett till en minskning av bemanningspersonalen med en tredjedel.

Antalet hyrsjuksköterskor till operationsverksamheterna minskar till exempel från 120 till 30 heltidstjänster, en besparing på 100 miljoner kronor.

Kritik

Konsekvenser, som inställda operationer och färre vårdplatser, har lyfts fram av den politiska oppositionen.

– Det är helt rätt att minska på hyrpersonalen, men inte så här akut, säger Charlotte Broberg (M), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Pressen på den ordinarie personalen ökar nu, vilket inte gör det lättare att behålla och rekrytera medarbetare, menar hon.

Även Vänsterpartiet är kritiska, och menar att ett hyrstopp måste följas av rejäla förbättringar för personalen, som arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Operation i tid

Både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus rapporterar att operationskapaciteten minskat med 10-20 procent, medan Karolinska klarar sig bättre.

Men när det gäller att få sin operation i tid visar inte siffror från Svenskt periooperativt register, Spor, någon minskning.

Tvärtom ökar andelen som får en operation snabbt. I mars 2023 fick 49 procent av patienterna sina operationer inom 30 dagar. Det är fler än 2019, då var siffran 43 procent.

Lång väntan

Enligt vårdgarantin ska operation ske inom tre månader efter beslut. Det klarar man nu för 76 procent av patienterna. 2019 fick 75 procent sina operationer inom garantin. Region Stockholm klarar fler än genomsnittet för riket, som ligger på 66 procent.

Men även om om de flesta får sin operation i tid, så är det inte så få som får vänta väldigt länge: i februari hade 4 034 personer väntat längre än tre månader. 577 personer hade köat i över ett år, visar statistik från SKR.

Hyrpersonal i sommar

Hyrstoppet har gällt även under april, men från maj och över sommaren väntar inga ytterligare åtgärder, och inhyrd bemanning kommer att användas.

– Vår personal ska ha sin semester, säger personalregionrådet Robert Johansson (S).

Han håller inte med om att man gått för snabbt fram.

– Nej, det här är ett genomtänkt arbete, och minskningen sker ju stegvis. Men jag förstår att det skapar oro om man får sin operation framskjuten, säger han.