Regionen satsar nu på att behålla den personal som nu är anställd, främst sjuksköterskor, och på att rekrytera fler.

Men tuffa tre-skiftscheman och låga löner gör att många istället arbetar för bemanningsföretag, med dubbel lön och större frihet.

En av dem är anestesisjuksköterskan Milo Bescher, som administrerar en Facebookgrupp för konsultsjuksköterskor med tusentals medlemmar.

– De tänker inte återgå till att arbeta för regionen. De byter hellre yrke, eller tar jobb i till exempel Norge, säger han och berättar att han själv blev erbjuden 32 000 kronor i månaden av regionen efter sin specialistutbildning..

Avtal och hyrstopp

Regionen har slutit ett ramavtal med 97 olika leverantörer av hyrpersonal som vårdgivarna kan anlita.

690 kronor per timme får de betala för en inhyrd specialistsjuksköterska. En regionanställd iva-sjuksköterska kostar totalt 467 kronor i timmen.

Men just nu är det i princip hyrstopp. Och i första hand ska inhyrning ske till arbetspass på obekväma tider för att ge egna medarbetare företräde till attraktivare arbetstider.

Sparar pengar

På Karolinska ska antalet inhyrda operationssjuksköterskor minska från 120 till 30 heltidstjänster, vilket beräknas spara 100 miljoner kronor på ett år.

– Vi vill investera i våra egna medarbetare i stället, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Stockholm.

Att inhyrningen skjutit i höjden beror främst på pandemin, enligt henne.

Nu satsas 223 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska kunna gå specialistutbildningar och 100 miljoner extra för "hälsofrämjande arbetsmiljö".

– De kan handla om en mer hållbar schemaläggning, stöd till personer med hög sjukfrånvaro, bättre ergonomi eller hjälp till dem som har sömnproblem, säger hon.

Vill anställa fler

Lyckas man anställa fler blir det lättare att planera ledigheter vid storhelger och somrar, resonerar regionen. För då brukar ändå inte hyrpersonal vilja gå in och jobba.

– Vi hoppas att fler ska välja oss och vilja vara med och utveckla verksamheten. Vi är en trygg arbetsgivare, vi har ett nytt fördelaktigt pensionsavtal, det finns karriärvägar och forskning och teknik i framkant, säger Ulrika Sundquist.

Sjuksköterskan Milo Bescher tycker det är bra att regionen stramar upp inhyrningen. Det har varit lite vilda västern menar han, där pengarna flödat och många tjänat på vårdpersonalens arbete.

Vill ha maxtak

Men han tycker att tillvägagångssättet är bakvänt. Han menar att regionen måste konkurrera ut bemaningsföretagen. Det handlar dels om lön men inte bara.

.– Det krävs radikala förändringar för en bättre arbetsmiljö, samt maxtak på antal patienter per sjuksköterska och flexibla scheman.