Resultat. Kommunens genomsnittsbetyg vandrar från 4,0 till 3,8. Snittet för hela länet är 3,5 och för landet 3,4. Foto: Mostphotos

Otrygghet påverkar företagsklimat

Nu är resultatet av Svenskt Näringslivs årliga företagsklimat-enkät publicerad. Av denna framgår att företagarna känner sig allt mer otrygga i Upplands-Bro.

  • Publicerad 11:12, 15 okt 2021

Varje år så frågar Svenskt Näringsliv sina medlemsföretag hur de tycker att det fungerar att verka i den kommunen där de befinner sig.

Den här undersökningen syftar till att beskriva företagsklimatet i Sveriges kommuner utifrån olika ämnesområden.

Nu är årets undersökning klar och av denna framgår att Upplands-Bro kommun faller 38 placeringar, från plats 16 till plats 50.

Betyget sjunker

Kommunens genomsnittsbetyg vandrar från 4,0 till 3,8. Då skall sägas att snittet för hela länet är 3,5 och för landet 3,4. En del i undersökningen berör trygghetsfrågan. Här framgår att företagarna känner sig allt mer otrygga. Upplands-Bro kommun faller inom det här området med 73 placeringar, till plats 280 av Sveriges samtliga 290 kommuner.

”Tar resultat på stort allvar”

– Vi tar årets resultat på stort allvar. Vi är också medvetna om att trygghetsfrågan kan ha haft inverkan på resultatet – det är en fråga som vi redan arbetar kraftfullt med och som fortsatt ligger allra högst på vår agenda, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

Det är i sammanhanget viktigt att lyfta fram att svarsfrekvensen i Upplands-Bro var 42 procent och antalet svar var 76 stycken. 200 företag fick erbjudande om att besvara enkäten.

Så många fick enkäten

Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram ett urval av företag utifrån hur stor kommunen är, i Upplands-Bros fall så skickades det ut 200 enkäter. 76 företag svarade på frågorna om företagsklimatet.

Källa: Svenskt Näringsliv

Tjugo personer borta från Finnstaskolan

Rekordhög sjukfrånvaro inom skolan: "Det finns inga vikarier" Covid-19 och den rekordsnabba spridningen av omikronvarianten har drabbat Upplands-Bros skolor och förskolor hårt. Just nu är en omfattande del av skolpersonalen hemma i sjukdom eller i karantän.måndag 17/1 17:04