Går det att spela baseboll på Örvallen i framtiden, eller äts den möjligheten upp av fotbollen? Något besked från staden går ännu inte att få.

– Vi försöker att titta på möjligheter så att båda kan få vara kvar, säger Mattias Häggblom, planarkitekt.

Enligt honom ser möjligheterna till att låta fotboll och baseboll dela på spelytorna bra ut – utifrån ett "teoretiskt perspektiv".

– Det finns möjligheter att utforma fotbollsplaner så att en viss del av dem ska kunna nyttjas för baseboll.

– Men rent praktiskt handlar det också om hur många som nyttjar respektive idrott. Det är betydligt fler som spelar fotboll än som spelar baseboll. Där kan det bli en krock mellan tider och vad man prioriterar för sporter framöver.

Har staden något annat förslag för basebollen, ifall man inte kan samsas om ytorna?

– Jag kan nog inte säga någonting ännu, men vi tittar på lösningar för att försöka tillgodose bästa möjliga lösning.

När kan man vänta sig ett besked om huruvida basebollklubben får vara kvar?

 – Det blir inte offentligt förrän planprogrammet godkänns i kommunstyrelsen.

Samråd avslutat

Stadens plan för nya Örvallen var ute på samråd i fjol. Nu sammanställs synpunkterna, varpå ett reviderat planprogram kan klubbas av politikerna tidigast i slutet på 2023.

När den första versionen togs fram handlade uppdraget framför allt om att få till fler fotbollsplaner och en ny ishall, säger Mattias Häggblom. Ingenstans i dokumentet nämns vad som ska hända med basebollverksamheten när den gamla planen försvinner.

– Frågan har först kommit upp i ett ganska sent skede.