Mitt i Solna berättade i somras om regionens beslut att omorganisera barn- och ungdomspsykiatrin.

En av mottagningarna som stängs till årsskiftet är Bup Solna.

950 barn var berörda när beslutet togs.

För Mitt i beskrev en pappa till en deprimerad tonårsdotter tillvaron som i limbo:

– Vår dotter behöver samtalsstöd men vi vet inte när eller hur det kan ske. Högstadieperioden är en så viktig tid. Ändå får hon inte någon chans att må bra.

Han säger till Mitt i Solna att de, trots att det nu gått flera månader, inte fått någon vårdplan åt dottern.

– Vårdgaranti är ju bara något som står på ett papper, konstaterar han.

Kan inte åka kollektivt

En annan förälder som kontaktat Mitt i är förtvivlad över att hennes barn nu behöver ta sig till Sollentuna.

Barnet klarar inte av att åka kollektivt, och enligt föräldern kommer kritiken även från behandlande personal.

– Vår terapeut säger att hon inte längre kan stå för en verksamhet där patienterna tvingas att åka långt.

Hälften av personalen har nu slutat på Bup Solna.

Och det är just personalbrist som anförs som skäl till sammanslagningen. Större enheter är mindre sårbara och kan erbjuda all expertis under samma tak, resoneras det.

– Ambitionen är att få till en hållbar arbetssituation. Att vi har engagerade medarbetare som trivs i sitt uppdrag är den enskilt viktigaste faktorn för att korta köer, skriver verksamhetschef Göran Rydén i ett mejl.  

Oklart hur valet påverkar

Den nya Bup-organisationen beslutades i fjol av regionens blågröna styre.

Hur valutgången påverkar mottagningarna är oklart. Socialdemokraterna, som ökade stort, gick till val på 170 nya miljoner för att behålla samtliga mottagningar.

När Mitt i Solna kontaktar Socialdemokraterna i regionen blir svaret att de återkommer i frågan först när en färdig politisk majoritet finns på plats.