Det är en solig försommardag i Flemingsberg, ett av Stockholms utsatta områden där barn och unga löper en extra stor risk att hamna i de kriminella gängens klor.

– Vi är oroliga för nyrekrytering hela tiden. På sommaren försvinner en av skyddsfaktorerna; skolan. Alla har inte råd att åka på semester och då blir det lätt att man hänger runt, säger Reine Berglund, områdespolis i Huddinge.

Angie Gray

Och samtidigt som barnen blir mer sårbara på lovet har polisen mindre bemanning.

– Det blir ansträngt och är frustrerande att man inte kan fortsätta med den verksamhet man vill. Områdespolisen fortsätter att jobba brottsförebyggande fast i mindre skala, men får också ofta jobba som ingripandepoliser i stället, säger Reine Berglund.

Den här bilden och oron bekräftas av flera poliser och en polischef i de norra delarna av länet, som Mitt i varit i kontakt med.

– Risken att barn dras in i kriminella sammanhang är större under sommaren än andra tider på året, säger Magnus Nilsson, kommunpolis i Upplands-Bro.

Fler samtal om kriminalitet

Till Barnens rätt i samhället, Bris, kan barn ringa anonymt. Samtalen dit som handlar om kriminalitet har ökat markant de senaste åren, från runt 200 stycken år 2020 till över 500 i fjol. Samtalen kommer både från barn som oroar sig för andra, och för de som själva begått gängrelaterade brott.

– De vill komma ur, men många kan inte föreställa sig hur det ska gå till. Hopplösheten och ensamheten finns i väldigt många av samtalen med barn som är involverade. Kombinerat med rädslan finns skuld och skam. Det kan handla om vad de själva har gjort, många är både offer och förövare, men också om att de har försatt sig i en sådan situation. ”Hur kunde jag vara så dum?”, säger många, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris.

När det gäller att minska riskerna är relationen till vuxna en nyckelfaktor, menar hon.

– En stabil relation till en förälder eller annan vuxen är otroligt viktigt. Under sommaren lämnas många ensamma. Då är det extra viktigt att vuxna finns där i barnens närhet, både för att ha koll och för att kunna erbjuda något att göra.

Över 100 barn på grillkvällar

Många av länets kommuner erbjuder sommarjobb och aktiviteter, ofta i samarbete med eller arrangerat av föreningslivet, för att barn och unga ska ha något meningsfullt att göra. Föreningen Möjligheternas plats i Tureberg i Sollentuna är en av dem.

– Vi kommer att ha aktiviteter i Malmparken hela sommaren. Ibland blir det temadagar men annars fasta aktiviteter som brännboll, fotboll, vattenlek och grillkvällar, säger Abdulkadir Bulhan, verksamhetschef på Möjligheternas plats.

Uppbackningen hemifrån ser väldigt olika ut för barn som föreningen möter under somrarna, berättar Abdulkadir Bulhan från föreningen Möjligheternas plats. ”Vi har ju koll på ungarna och en del är där hela dagen. Vissa går hungriga ibland medan andra går hem och käkar och kommer tillbaka sedan”, säger han.

Uppbackningen hemifrån ser väldigt olika ut för barn som föreningen möter under somrarna, berättar Abdulkadir Bulhan från föreningen Möjligheternas plats. ”Vi har ju koll på ungarna och en del är där hela dagen. Vissa går hungriga ibland medan andra går hem och käkar och kommer tillbaka sedan”, säger han.

Malin Lövkvist

Förra sommaren deltog som minst 50 barn per dag i olika åldrar i aktiviteterna, ibland betydligt fler.

– Som mest var det på grillkvällarna, då kom över 100 barn. Det var roligt för då kom en del föräldrar, så vi fick lite kontakt med dem också, säger Omar Bakhouche som sedan flera år jobbar med sommaraktiviteterna i parken.

Abdulkadir Bulhan berättar att en del föräldrar lämnar sina barn i Malmparken på förmiddagen, ungefär som till ett fritids.

– Vi uppskattar att de känner att det är tryggt här med oss, men föräldrar har också ett ansvar. Det är tydligt vilka som har föräldrastöd och vilka som saknar det, säger han.

Håller kontakt genom en app

Inför sommaren har alla föräldrar med barn i skolådern i Stockholms stad fått information från socialförvaltningen och polisen om att barn i kriminella miljöer blir allt yngre.

Där finns fakta om riskfaktorer och varningssignaler, och om vikten av att föräldrar skyddar sina barn från att dras in i kriminalitet. Bland annat genom att hjälpa dem att hitta trygga rutiner, att göra saker tillsammans, sätta tydliga gränser, och att fråga och lyssna.

Arman Hoque, kurator i Stockholms stad, har känt oro för en del ungdomar vilket lett till en konkret åtgärd.

– Jag har utvecklat en app för att hålla kontakt med mina ungdomar under sommaren och andra lov. De kan chatta med mig eller boka tid för ett samtal med mig eller någon annan kurator. Det har skapat en trygghet och jag kan finnas där för dem även under sommaren när skolan är stängd, säger han.

Det är viktigt att snabbt finnas där för unga om något inträffar, menar Arman Hoque.

– De vill bli sedda och känna att det finns någon som bryr sig om dem. Det är viktigt att fånga upp dem snabbt efter att något hänt.