I Hallonbergen går mycket av bibliotekariernas arbetstid åt till att hjälpa besökare med myndighets- och bankärenden. Om det rapporterade Mitt i häromveckan.

Även på Sundbybergs andra bibliotek tvingas personalen ägna sig åt sysslor som inte har med böcker att göra.

Mellan 1 januari i fjol och 28 mars i år gjordes ett tiotal incidentrapporter gällande biblioteket i Signalfabriken. Majoriteten av dem rör händelser där besökare har betett sig olämpligt och i många fall under påverkan av alkohol eller andra droger.

– Det är först och främst väldigt sorgligt att folk hamnar i den situationen, säger Anna Branteby, platsansvarig på biblioteket i Signalfabriken.

En del av de påverkade besökarna är återkommande.

– De är oftast inte här för biblioteket, utan vill ha en varm plats att vila på. Då är vi det enda öppna häromkring.

– Vi kan hänvisa till ett härbärge eller så, men det är väldigt få som nappar på det tyvärr.

Arg och slog

Vid flera tillfällen har besökare försökt att sova på biblioteket. Så skedde till exempel i mars, då tre besökare lade sig tillrätta. En av dem ska ha slagit på inredningen när personalen sade åt honom.

När Mitt i hör med bibliotekets besökare får verksamheten idel beröm. Men alla är inte tillfreds. Tidningen har även varit i kontakt med en återkommande besökare som anser att biblioteket i Signalfabriken verkar fungera som ett slags "härbärge".

Hur man kan nå fram till besökare med missbruksproblem är en fråga som diskuteras mycket inom personalen, säger Anna Branteby. Men, tillägger hon, ibland får man dra en gräns för vad som är bibliotekariernas jobb.

– Vi sköter biblioteket. Vi kan inte ge oss in i slagsmål med folk eller riskera att göra det, det är inte vårt uppdrag. När man känner att det går åt det hållet tar man hjälp. Först av varandra, sedan av väktare och i sista hand polis.

Hur vanligt är det att polisen kommer?

– Det är inte vanligt.

Anna Branteby är osäker på trendkurvan när det gäller missbrukare som söker sig till biblioteket. "Vi kan tycka att det kanske har ökat efter pandemin, men man kanske också lurar sig i att vi har glömt lite hur det var före pandemin", säger hon.

Anna Branteby är osäker på trendkurvan när det gäller missbrukare som söker sig till biblioteket. "Vi kan tycka att det kanske har ökat efter pandemin, men man kanske också lurar sig i att vi har glömt lite hur det var före pandemin", säger hon.

Mikael Andersson

Från och med den 1 juli kan bibliotek ansöka om tillträdesförbud för folk som stör verksamheten.

– Detta är dock en relativt ny lag och Sundbyberg har inte ansett att de störningar som varit har föranlett en ansökan om tillträdesförbud, men staden utesluter inte att så kan komma att ske, säger stadens kultur- och fritidsdirektör Johan Malmgren.

Vill se fler alternativ

Däremot, tillägger han, utbildas bibliotekens personal redan i dag i att hantera störande besökare.

För den som har ett missbruk finns hjälp att få, bland annat inom stadens öppenvårdsverksamhet. Den är till för vuxna över 20 år och är öppen alla helgfria vardagar.

– Utöver detta kan enskilda vända sig direkt till Frälsningsarmén och Centrumkyrkan för att exempelvis få träffa någon att prata med, säger Kristina Eriksson, biträdande avdelningschef.

Anna Branteby anser dock att det skulle vara önskvärt med fler öppna, kravlösa platser där man får komma in och värma sig.

– Vi vill gärna ha biblioteksbesökare som kommer hit för att besöka biblioteket och göra saker man normalt gör här. Behöver man sova någonstans vill vi att man gör det någon annanstans.