Stockholmarna har fått nog. Nu flytt vi!

Kanske behövs det nu en folkrörelse motsvarande den som under Norrlands avfolkning på 1960- och 70-talet sa: Vi flytt int.

För nu lämnar fler länet än de som flyttar in, 48 390 mot 42 794. Det ger ett flyttnetto på minus 5 596 personer.

Unga drar

Trendbrottet med ett negativt flyttnetto kom 2018, med 197 personer. 2019 var nettot 1 676 personer.

https://www.mitti.se/nyheter/flykten-fran-stan-fortsatter-allt-fler-vantas-lamna-lanet/lmslD!7550965/

Och nu har det alltså tagit fart. Det är framförallt de unga och barnfamiljerna som flyttar, något som oroar politikerna i tillväxt- och regionplanenämnden.

Analyserar varför

De har nu gett regiondirektören i uppdrag att analysera vad som ligger bakom utflyttningen, och vad det får för konsekvenser för "Stockholmsregionens hållbara utveckling, tillväxt och attraktionskraft".

Och inte minst vill de veta vilka insatser som krävs för att få fler att stanna kvar.

– Det här är en varningssignal, som tyder på att unga tycker att det är svårt att bo i Stockholm. I förlängningen leder det till en tråkigare och mindre dynamisk region, säger nämndens ordförande Gustav Hemming (C).

Sugen på att se vad som är på gäng i Stockholm: Vi samlar allt som är på gång i våra nya superguide

https://www.mitti.se/guide/

Dyrt bo i Stockholm

Enligt Handelskammaren, som analyserat siffrorna från SCB, är det höga boendekostnader och trygghetsfrågor som ligger bakom.

– Om det bara är medel- och höginkomsttagare som kan bo här, då blir ju Stockholm ett stort Östermalm, säger Hemming.

Kan inte studenter och låginkomsttagare bo kvar dräneras regionen, menar han. Akademierna kan inte rekrytera de bästa sökande till sina utbildningar, kompetensförsörjningen försvåras för företagen och det finns mindre underlag för kultur- och nöjesliv.

Lägre befolkningstillväxt

Han tror att pandemin har fått många familjer att vilja bo större, och ha en trädgård. Om inte regionen förmår svara upp mot behoven är tillväxten i farozonen.

– Under 2010-talet växte vi med 35 000 personer om året. Det är inte jätteviktigt att nå så högt, jag tror vi får räkna med en lägre befolkningstillväxt framöver. Men om inget görs kan läget bli allvarligt.

https://www.mitti.se/kronika/08-lantisar-vi-vet-att-ni-saknar-oss/repueE!npMcHb@@NFrRZEOpDuUOA/