Emma Antonian, teamledare för ingripandeverksamheten Foto: Niklas Loman

Oro och lättnad i Rissne efter gripandet av flera gängledare

Plötsligt har sju ledare i ett kriminellt nätverk med kopplingar till Rissne försvunnit från gatorna. – Det är väldigt speciellt det som händer nu, säger Anders Djurestad, lokalpolisområdeschef.

  • Publicerad 12:38, 11 dec 2020

På torget utanför tunnelbanan i Rissne centrum möter Mitt i den tillförordnade lokalpolisområdeschefen Anders Djurestad och Emma Antonian som är teamledare för ingripandepolisen i området.

– När polisens sida plockar bort individer ur ett sånt här nätverk uppstår ett vakuum. Vi har faktiskt döpt den här insatsen som vi har nu till just Vakuum. Det är väldigt speciellt det som händer nu, säger Anders Djurestad.

Vad som sker inom gängen just nu stavas i korthet: oro, förklarar poliserna, som är märkbart nöjda över vad de menar är ett helt nytt utgångsläge i arbetet mot kriminaliteten i Rissne.

Anders Djurestad, Lokalpolisområdeschef Solna-Sundbyberg Foto: Niklas Loman

Ta chansen

– Vår insats tillsammans med Sundbybergs stad har tre fokusområden: förhindra nyetablering, förhindra nyrekrytering och fördjupad samverkan, säger Anders Djurestad.

Att gripandena skulle trissa upp stämningen bland de medlemmar som är kvar på gatan är polisen medveten om. Det kan röra sig både om att det finns individer som vill ta chansen att ta mark, och även att nya konstellationer växer fram.

– Därför prioriterar vi att förhindra nyetablering och nyrekrytering. Vi ska störa ut dem, det är en del av vårt uppdrag, säger Anders Djurestad.

Hur var det här för några veckor sedan? Vad är skillnaden?

– Det blir ett tryck mot dem som försöker leva ett normalt liv här och vill bedriva sin verksamhet, alltså vanlig verksamhet. När man tar bort de individer som utpressar och sånt blir det ett helt annat läge, säger Anders Djurestad.

Emma Antonian menar att då det handlar om grov kriminalitet så är det inte alltid så att gemene man märker av vad som sker. Dock ser hon en tydlig förändring till följd av gripandena.

– Det vi pratar mycket om är de ungdomar som lever här och deras föräldrar. Att föräldrarna ska känna sig trygga när deras ungdomar går till ungdomsgården här nere. Att man ska kunna vara trygg i att "nej det är ingen som kommer att försöka få in dem i ett kriminellt nätverk eller försöka få dem att begå brott”, säger hon.

– Det är viktigt att jag som mamma eller pappa ska kunna känna mig trygg i att mina barn kan växa upp här, de kommer inte vara påverkade av den här typen av människor.

Förbättringen handlar alltså mycket om hur ungdomar och föräldrar har det?

– Precis, ur ungdomsperspektivet skulle jag nog vilja se det. De kommer att få en bättre möjlighet, att ta sig ur en kriminell miljö om de inte är intresserade av det längre. Men även att man inte kommer hamna i valmöjligheten att, "jag kanske måste bli kriminell, eftersom de står individer här och trycker på".

Det låter nästan som att dessa gripanden kom som en förvåning för er, eller visste ni att dörren skulle öppnas?

– Vi har poliser som har jobbat mot de här nätverken i över femton år, och inte lyckats. Och då har vi testat väldigt mycket, säger Anders Djurestad.

Under våren 2020 knäckte Europol, med hjälp av fransk polis, de krypterade telefoner som personer i kriminella miljöer använde för att kommunicera. Detta ledde till flera gripanden i början av november i Sundbyberg, Borås och Spanien.

Detta innebär ett "utsatt område"

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier:

Utsatt område:

Ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som offentliga våldshandlingar, öppen narkotikahandel, ett utåtagerande missnöje mot samhället

Särskilt utsatt område:

Kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Riskområde:

Ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Källa: Polisens rapport 2017/Svt

Visa merVisa mindre

Foto: Niklas Loman

Detta har hänt:

Sju stycken ledargestalter i ett krimellt nätverk med kopplingar till Rissne sitter alltså häktade sedan fredagen den 13 november. Vad betyder det här för lokalsamhället och de som lever här?

Åklagaren Ulrika Lindsö har inte berättat mycket om utredningen. Men hon har tidigare sagt att hon inte tror på åtal före våren 2021.

Enligt polisen rör det sig om män som varit drivande i skjutningar och spräningar. Bland de misstankar som nu är aktuella rör det sig om grova brott så som flera fall av stämpling till mord, förberedelse till mord och grova vapenbrott. Och inte minst nyrekrytering till gängen.

Visa merVisa mindre

Att semla eller inte semla – det är frågan

Nyheter Smarrig bulle väcker känslor Fastlagen infaller först i februari, men det har ingen betydelse för dagens gudlösa semmelälskare. Är det något att jämra sig över? Måltidsforskaren Richard Tellström tycker inte det.fredag 22/1 16:40

Fotbollsderbyn redan i februari på Tele2

Sport Gnaget mot Bajen, Dif och BP i minicup Stockholmlagens damer mäter krafterna direkt i en försäsongscup på Tele2 i februari. – Det ger oss möjlighet att förbereda oss för den kommande allsvenska säsongen på ett mycket bra sätt, säger Anne...torsdag 21/1 1:15