Sigtuna kommun vill sälja ett område mark mellan E4 och Norrsundavägen, precis innan rondellen in till Rosersbergs villastad från Märstahållet sett. Här planeras Sveriges största vattenland. Något som Mitt i Sigtuna har rapporterat om vid flera tillfällen. För ett par veckor sedan höll kommunen ett samrådsmöte. De flesta som var där bor i Rosersberg, alla var inte nöjda med förslaget.

– Det var en otrolig kritikstorm, säger en Rosersbergsbo som var på mötet.

Så pass mycket kritik kom fram att den sovande föreningen Rosersbergs villaförening vaknade till liv. Föreningen var tidigare aktiva när kommunen vilje sälja samma mark 2012.

Per Hoffner, ordförande i Rosersbergs villaföreningen.

Per Hoffner, ordförande i Rosersbergs villaföreningen.

Jens Kassnert

Omstridd plats

Den försäljningen stoppades. Den då planerade byggnaden beskrevs med ”sexvåningshus med glasfasader som ska smälta in i lantbrukslandskapet”. Nu planeras ett åttavåningars hotell intill vattenlandet. Formuleringen känns igen i förslaget till detqaljplan; ett upp till 50 meter högt hur med ”glasfasader som ska smälta in i lantbrukslandskapet”.

– Har du sett ett 50-meter högt glashus som smälter in i ett lantbrukslandskap någon gång? säger Per Hoffner som är ordförande i föreningen Rosersbergs villaförening.

Föreningen menar att bygget kan komma att påverka området negativt.

– Vi är inte emot vattenlandet men ställer oss kritiska till valet av plats. Varför lägga det i Rosersberg? Det finns inget underlag lokalt som ens fyller det här badhuset till tre procent.

Antalet besökare utifrån oroar villaföreningen.

Översikt av vattenland i Roserberg.

Översikt av vattenland i Roserberg.

Sigtuna kommun

Vattenlandet ska, enligt kommunens beskrivningar, locka mellan 600 000 och 750 000 besökare per år. Hälften av dessa väntas promenera rakt igenom Rosersbergs villakvarter från pendeltågsstationen för att komma till vattenlandet.

De manar också att för få parkeringsplatser har planerats.

– Norrsundavägen är redan tungt trafikerad och sedan kommunen räknade på detta har ytterligare en industridel tillkommit. Parkeringsplatserna verkar vara alldeles för få vilket gör att besökare med bil kommer leta parkeringsplatser i villastaden, säger Per Hoffner.

Går igenom synpunkter

Närboende, organisationer och myndigheter har fått lämna in synpunkter på förslaget till och med 19 juni. Kommunen ska nu

sammanställa dessa i en så kallad samrådsredogörelse som läggs på kommunens hemsida. Synpunkterna är en del av underlagat till kommande beslut om detaljplanen.

Ett uppföljningsmöte om samrådet planeras efter sommaren.

Per Hoffner visar perspektivet på byggnaden som ska uppta hela denna yta.

Per Hoffner visar perspektivet på byggnaden som ska uppta hela denna yta.

Jens Kassnert