Oroliga. Intill Albyberg ligger Alby där det finns ett 40-tal hushåll och flera stall. Henrik Malmström, ordförande i byföreningen, är orolig att föroreningarna ska nå deras dricksvatten. Foto: Sacharias Källdén

Oro för förorenat dricksvatten i byn

Inte långt från företagsparken Albyberg ligger Alby med ett 40-tal hushåll. Här är man oroliga för att dricksvattnet också ska förorenas.

  • Publicerad 08:53, 29 okt 2020

Efter de stora föroreningsproblemen som uppkommit under utbyggnaden av företagsparken Albyberg är de boende i intilliggande byn Alby oroliga att deras dricksvatten ska förorenas.

Redan 2012 upptäcktes surt vatten i området runt företagsparken Albyberg. Efter några år nåddes Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund av klagomål på fiskdöd i fiskrika Husbyån, vid byn Alby. Vattnet var missfärgat och vid kontroller visade otillåten dålig kvalitet.

Rening. Haninge kommuns reningsanläggning som installerades för ett antal år sedan anses ha positiv effekt på Husbyån. Reningarna och de övriga miljöåtgärderna väntas pågå i många år framåt. Foto: Sacharias Källdén

Det gick aldrig att härleda de döda fiskarna till bergsbrytningen, men 2017 beslutade länsstyrelsen om omedelbara skyddsåtgärder sedan man förstått att bergsbrytningen i Albyberg orsakade föroreningar.

Efter miljömissen: 700 jobb borta

Enligt den senaste kvartalsrapporten från kommunen fortsätter läckaget av metaller i Albyberg, och jämfört med föregående år har halterna av metallerna till och med ökat i vattnet.

Henrik Malmström bor i Alby och är ordförande i byföreningen. Han bläddrar i pärmarna på bordet. Här har han samlat alla dokument han lyckats få fram från kommunens arbete med företagsparken.

"Är väldigt oroliga"

Men ändå tycker han att det viktigaste saknas. Det som visar att föroreningarna inte ska påverka hans eller någon annans dricksvatten. Särskilt sedan det finns planer för en etapp två av företagsparken. Han menar att kommunens kartläggning av brunnarna i byn är helt bristfällig, liksom de rapporter om grundvattnet i området.

– Vi är väldigt oroliga, för osäkerheten hur grundvatten rör sig verkar vara stor. Ligger man där vi ligger och de spränger då tycker jag att det är för hög risk, och det borde tas tag i. Men vi får inget svar, då blir man förbannad till slut, säger han.

Tveksam. Henrik Malmström som bor i Alby och är ordförande i byföreningen där är orolig att de stora mängderna kalk som ska användas för att sanera området inte håller hög kvalitet och i stället har negativ påverkan på naturen. Foto: Sacharias Källdén

I stället uppmanas husägarna själva stå för provtagning någon gång per år om man är orolig.

– Här finns ett riskområde så det minsta man kan begära är att kommunen står för det, säger Henrik Malmström.

Men kommunen hävdar bestämt att de boende i Alby inte påverkas av föroreningarna.

– Det är ingen fara för deras grundvatten. Det här handlar om dagvatten i Albyberg som inte alls rinner åt deras håll, säger Britta Orring, biträdande mark- och exploateringschef i Haninge.