Få hjälp. Vendelsöbon Christina Wolmar, som är engagerad i Synskadades riksförbund och själv fått allt sämre syn, vill få hjälp av en syninstruktör att gå igenom potentiella faror i hemmet och minska olycksrisken. Foto: Magnus Liljesköld

Oro bland syn- och hörselskadade att uppskattad tjänst försvinner

Den som blivit syn- eller hörselskadad och bor i Haninge har fram till för en tid sedan haft tillgång till syn- och hörselinstruktör för att enklare klara sin vardag självständigt. Nu har servicen pausats och är satt under utredning.

  • Publicerad 11:23, 31 maj 2021

Man vill bo kvar hemma.

– Jag tror att syninstruktör är väldigt viktigt för att man ska känna sig trygg hemma, säger Christina Wolmar, som är synskadad och bor i Vendelsö.

För några år sedan när Christina Wolmar, som bor i ett parhus i ett lugnt område i Vendelsö, började få allt sämre syn engagerade hon sig i Synskadades riksförbund. Vid en träff fanns en syninstruktör på plats, som Christina planerade att kontakta i år då hennes syn blivit allt sämre.

Ingen kontakt

Tanken var att syninstruktören skulle gå igenom hennes bostad och att se vad som kunde göras för att underlätta vardagen. Men det gick inte längre att få tag på någon syninstruktör.– Nu har jag faktiskt tänkt att ringa, nu när det inte finns någon, säger Christina Wolmar.

Glömt spisen

Jag har sagt att jag ska ta tag i det igen. Man kan ju snava eller bränna saker. Jag har glömt spisen på några gånger. Jag ser inte att den där lilla röda lampan lyser och då kan man få en liten plupp så att man lätt hittar rätt gradtal.

Christina Wolmar vid sitt bord där hon brukar måla tavlor. Foto: Magnus Liljesköld

Hitta alla fel

Christina Wolmar förklarar att syninstruktörens uppgift är att hitta sådant som skulle kunna vara farligt för en synskadad i bostaden. Till exempel spisen, tvättmaskinen, trappor, mattor, fönster. Hon tycker att tillgången till en syninstruktör är väldigt viktig.

"Det handlar om delaktighet"

– Det gör att man klarar sig själv längre och inte behöver hemtjänst. Man vill bo kvar hemma och sköta sig själv så länge som möjligt. Och det handlar om delaktighet. Alla som vill ska kunna delta i de aktiviteter som finns i kommunen.

Syn- och hörselinstruktörens uppgifter

Arbeta med förebyggande insatser för ökad trygghet, säkerhet och minskad olycksrisk i hemmet.

Öva dagliga sysslor i och kring hemmet.

Träna användande och skötsel av syn- och hörhjälpmedel. 

Förmedla kontakter med öronläkare, hörcentral, ögonläkare och syncentral.

Informera och utbilda personal inom hemtjänsten och särskilda boenden samt närstående om funktionsnedsättningarna och hur man minskar de negativa konsekvenserna.

Uppmuntra och motivera till aktivt deltagande i samhällslivet.

Källa: Hörselskadades riksförbund

Visa merVisa mindre

Siw Lidestål, social- och äldredirektör. Foto: Olof Hadar

Inga beslut tagna

Men enligt social- och äldreförvaltningen har ännu inga beslut tagits om Haninge kommuns syn- och hörselinstruktörer.

– Vi tittar nu på hur vi kan förbättra det här, säger social- och äldredirektör Siw Lidestål. Egentligen finns det inget lagkrav för kommuner att erbjuda syn- och hörselinstruktörer, hela ansvaret för hörsel och syn ligger på regionen. Det är därför vi har tagit lite tid på oss nu och vi funderar också på vad det är för typ av stöd som vi behöver ge.

Har ni någon tidsplan för utredningen?

– Vi kommer inte att ha ett svar före sommaren att komma med. Vi gör många satsningar på äldreomsorgen i Haninge kommun nu, så vi behöver titta på många olika delar.

Och från politikens sida så avvaktar man.

– Jag kan inte säga hur vi ska ha det framöver, utan jag vill invänta utredningen, säger Annett Haaf (S), ordförande i äldrenämnden. Det är professionen som måste titta på hur behovet ser ut. Vi har haft tjänster på 50 procent på både syn- och hörselinstruktören. Det kanske behöver se annorlunda ut, men det får vi avvakta och se.