I november kom beskedet: Region Stockholm har bestämt sig för att grusplanen vid Älvsjö IP är den bästa platsen för att bygga en mynning till en arbetstunnel, när t-banelinjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan byggs.

De alternativ som tidigare funnits är inte längre aktuella, informerade regionen i samband med ett samråd om t-banebygget.

Reaktionen från Älvsjö AIK blev stark. Klubben, som har 1 800 unga fotbollsspelare, menar att det nio år långa bygget blir en katastrof för barn- och ungdomsidrotten. Stora delar av IP:n kommer att hägnas in och buller och byggtrafik göra den osäker och ohälsosam, påtalade företrädare för klubben i ett reportage i Mitt i.

Cristofer Fjellner, oppositionsborgarråd och gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad.

Cristofer Fjellner, oppositionsborgarråd och gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad.

Malin Lövkvist

Kräver omprövning

Nu får de uppbackning av den politiska oppositionen i Stockholms stad.

– Stockholms stad måste stå upp för ungdomsidrotten och kräva att Region Stockholm omprövar det här. Det är uppenbart att regionen inte på allvar har vägt in följderna för barn- och ungdomsfotbollen i sina kalkyler, säger Cristofer Fjellner, gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad.

Från Centerpartiet är tonen också skarp. Staden äger marken och borde "lägga in sitt veto", menar Jonas Naddebo, gruppledare för C.

– Det är fruktansvärt att man har låst sig vid ett alternativ. Blir det av drabbar det otroligt många barn och unga. Vi menar att Region Stockholm inte har vägt in värdet av idrotten när man valt det här alternativet. Vi vill att man stoppar det helt, säger Jonas Naddebo.

Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad

Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad

Centerpartiet

Inget beslut fattat

Både M och C kritiserar det rödgröna styret för att vara undfallna i frågan. Det räcker inte att lägga in några kritiska rader i ett samrådssvar till regionen, där man betonar vikten av att idrotten drabbas så lite som möjligt, menar oppositionspartierna.

– Inget beslut är ännu fattat. Det är nu Stockholms stad har chansen att stå upp för sina intressen gentemot regionen och kräva att andra alternativ övervägs igen, säger Cristofer Fjellner.

Till bilden hör att Älvsjö IP även kan påverkas av bygget av de t-banevagnsdepåer som troligen hamnar i Älvsjö industriområde. Spåren dit ska passera 20 meter under grusplanen och sprängningen kan märkas ovan jord.

Johan Heinonen (S), ordförande i idrottsnämnden i Stockholms stad.

Johan Heinonen (S), ordförande i idrottsnämnden i Stockholms stad.

Peter Knutson

Kontakt med Älvjö AIK

Mitt i får ingen intervju med företrädare för det rödgröna styret om frågan. I stället blir det ett mejlsvar. Idrottsnämndens ordförande Johan Heinonen (S) skriver att staden nu analyserar förslaget och ska svara Region Stockholm i januari när kommunstyrelsen behandlar frågan.

"Det är oerhört viktigt att tunnelbanans utbyggnad till Älvsjö påverkar idrotten så lite som bara möjligt och att ersättningslösningar finns tillgängliga i det fall att idrottsyta måste tas i anspråk. Vi har kontakt med Älvsjö AIK och ska träffa föreningen innan staden besvarar regionen."